Categorieën
Onderzoek Politiek

I&O Research-peiling: BBB de grootste partij

De peiling van I&O Research over mei 2023 wijst uit dat BBB met 27 zetels de grootste politieke partij van Nederland is. Ten aanzien van de peiling in april verliest BBB een viertal zetels. De VVD pakt 5 zetels terug en staat tweede met 24 zetels. Partij voor de Dieren is met een gestadige opmars […]

Categorieën
Nederland Politiek

CU en PVV ‘constructief’ in Flevoland, formatie Utrecht complex

(tekst: Maria Bouwman op BinnenlandsBestuur.nl) De tijd dringt voor de onderhandelaars, veel provincies willen voor de zomer een college. Of dat overal lukt, is de vraag. Het ziet ernaar uit dat de komende weken drukke tijden worden voor fans van lokale politiek. Een groot deel van de formerende partijen hoopt op een akkoord voor het […]

Categorieën
Columns Politiek

Pleidooi voor grondwetsherziening (1)

(tekst: column J.Th.J van den Berg op Parlement.com) Zowel bij experts als bij gewone burgers is de belangstelling voor de Grondwet in recente jaren sterk toegenomen. Maar pas de tekst van de Grondwet daar wel bij Dit voorjaar was het 175 jaar geleden dat de grondwetscommissie-Thorbecke bij de Koning haar voorstel indiende voor een radicale […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

Kritiek BBB, VVD en CDA op gebiedsprogramma Noord-Holland

(tekst: ANP Persbureau op NieuweOogst.nl) BoerBurgerBeweging (BBB) in Noord-Holland is kritisch over de plannen die de provincie heeft voor het landelijk gebied. Ook VVD en CDA missen zaken in de conceptstartversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Veel andere partijen waren positiever bij een eerste bespreking in Provinciale Staten over het PPLG. Daarin wordt […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Politiek

LC 22-12-2011: onjuiste aanpak Lwd CH 2018 door gedeputeerde Jannewietske de Vries

De Leeuwarder Courant publiceert eind 2011 een artikel met kritiek aan het adres van PvdA-gedeputeerde Jannewietske de Vries over haar aanpak van Leeuwarden CH 2018. De bezwaren zijn afkomstig van GrienLinks, VVD, D66, PVV en FNP. De kritiekpunten houden onder meer in dat De Vries informatie heeft achtergehouden, vertrouwen ontbreekt in haar aanpak en er […]

Categorieën
Fryslân Ingezonden Natuur en milieu Politiek

Marcia de Graaff van Stichting Kening schrijft aan de Leeuwarder raad over de Hounspolder

Op woensdag 24 mei woonde ik de informerende bijeenkomst in het Gemeentehuis te Leeuwarden bij, betreffende het plan om te bouwen bij de Hem. Ik werk voor Stichting Kening, een stichting die zich inzet voor het herstel van biodiversiteit, met de grutto als symbool voor een levend landschap. Daarnaast ben ik met Kening, net als […]

Categorieën
Financiën Politiek Sociaal

Friese gemeenten in de bres voor gelijke beloning werknemers sociale werkbedrijven

Samen met zeventien andere Frise gemeenten dient Súdwest-Fryslân een motie in bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om aandacht te vragen voor de financiële situatie waarin veel medewerkers van sociale werkbedrijven verkeren. Zij krijgen geen compensatie voor gestegen kosten door de inflatie, terwijl medewerkers die onder de cao Gemeenten vallen er wel gemiddeld 9% […]

Categorieën
Landbouw Politiek

Drentse VVD’ers roepen eigen partij op actie te ondernemen tegen kalenderlandbouw

(tekst: Veldpost) De Drentse VVD’ers Johan Moes (Wapse), Henk Brink (Zwiggelte) en Arend Steenbergen (Pesse) roepen de eigen partij op in de Tweede Kamer te ageren tegen kalenderlandbouw. Ze maken zich onder meer zorgen om de beperkte lijst met winterteelten, waarvan de consumptieaardappelen zijn geschrapt. Met ruim 80 steunbetuigingen hopen ze dat een motie kans […]

Categorieën
Fryslân Politiek

Alle kandidaat-gedeputeerden bekend: Friso Douwstra, Eke Folkerts en Matthijs de Vries

(tekst: Omrop Fryslân) Eke Folkerts (BBB), Friso Douwstra (CDA) en Matthijs de Vries (ChristenUnie) zijn de laatste drie kandidaten voor de nieuwe Gedeputeerde Staten. Eerder werd al bekend dat Femke Wiersma de eerste kandidaat-gedeputeerde is voor de BBB. De Partij van de Arbeid schoof drie weken geleden Jelle Zoetendal naar voren als gedeputeerde. Leest u […]

Categorieën
Dieren Landbouw Politiek

Adema pakt slachthuizen harder aan

(tekst: Pieter Stokkermans op NieuweOogst.nl) Landbouwminister Piet Adema wil het dierenwelzijn op slachthuizen beter borgen. Hij vindt dat het bedrijfsleven door de hele keten heen haar verantwoordelijkheid daarvoor onvoldoende neemt. Zo is er sinds begin dit jaar verscherpt toezicht voor slachthuizen en wordt gewerkt aan regelgeving om slachterijen die herhaaldelijk ernstige overtredingen begaan harder aan […]