Categorieën
Columns Humor Sneek

HILDEGONDA: ‘DIE AUTOLUWE PILOT IN SNEEK IS EEN GOK!’

Mijn echtgenote Hildegonda sprak met Everdien-Jeanette, Christina-Rachelle, Gerarda-Stefanie en Amber-Rosalinda, haar vriendinnen van tennisvereniging NOMI, over het verkeersplan in de mooie Waterpoortstad. ‘Die autoluwe pilot in Sneek is een gok!’, aldus Hildegonda.

‘Je kan niet zomaar zeggen dat het een gokje betreft, want reeds in 2018 verrichtte Royal Haskoning een zogenaamd verkeerstromenonderzoek, waarvan de autoluwe pilot een logisch gevolg is’, zeg ik. ‘Die pilot is desondanks een gok en wel vanwege het feitelijke gegeven dat vanaf 2011 geen enkel college een doordachte visie op de stad Sneek heeft laten zien’, aldus Hildegonda.

De Parallelweg in de Noordoosthoek is een sluiproute geworden binnen de autoluwe pilot. Bijgaande beeldopname dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Mijn echtgenote legt uit dat Everdien-Jeanette, haar dubbelspeelster bij NOMI, daarentegen wel een goede kijk op de infrastructuur van Sneek heeft. Everdien-Jeanette stelt dat op de plek van de Boategoat, het kanaaltje tussen de Geau en de Woudvaart, een weg voor het landbouwverkeer aangelegd had moeten worden. Op deze wijze hadden landbouwvoertuigen om het centrum heen geleid kunnen worden. En Christina-Rachelle, docente Verkeerskunde aan NHL Stenden, vindt de toegestane doorgang van het landbouwverkeer door het centrum tegelijk de mislukking van de pilot.

Hildegonda en haar vriendinnen voelen zich thuis bij tennisclub NOMI.

Gerarda-Stefanie fietste enkele malen langs de toegangswegen van Sneek en stelde vast dat de bebording van de pilot zwaar onvoldoende is. ‘En de verkeersboetes die straks volgen, zijn een mooie binnenkomer voor de portemonnee van het zittende college’, aldus Gerarda-Stefanie.

Positief is dat Amber-Rosalinda, ook een van de sportvriendinnen, een ander standpunt vertolkt. Samen met haar man heeft ze een computerwinkel in het hartje van de Waterpoortstad. ‘Ons bedrijf is voorstander van de pilot en we verwachten, dat als er zeer nadelige effecten worden vastgesteld, verantwoordelijk wethouder Rietman bijstuurt’, aldus Amber-Rosalinda.

PvdA-wethouder Michel Rietman stelt graag blunders van het autoluwe plan bij.

Hildegonda: ‘Ik sprak nog met een vriendelijke winkelier die op vrijdag achthonderd euro minder omzet had dan op andere vrijdagen. Het illustreert dat het zittende college geen oog heeft voor de Sneeker winkeliers.’ Deze uitlating ben ik uiteraard niet over te spreken. ‘Jij en je vriendinnen zouden meer begrip moeten hebben voor de situatie en standpuntbepaling van Amber-Rosalinda. Bovendien vergeten jullie dat middenstanders net als boeren enorm goed kunnen jammeren.’

‘En toch blijft die autoluwe pilot een gok!’, zegt Hildegonda compromisloos.

Wiebe Dooper