Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Fryslân yn de Gouden Iuw

In 2020 publiceerde Philippus Breuker, oud-medewerker van de Fryske Akademy en oud-hoogleraar Nederlands en Fries, een boek over zijn woonplaats Boazum in de Gouden eeuw. Dat was een boek over het dagelijks leven van gewone mensen in een (Friese) dorpsgemeenschap. In 2022 komt hij nu met een vervolg: Fryslân yn de Gouden Iuw. Het is […]

Categorieën
Boeken Cultuur Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Klaas Werumeus Buning – No sa

“Kinsto Klaas Werumeus Buning net?”We zaten in de galerie in Koudum – waar we als bestuur van Stichting Utjouwerij DeRyp graag vergaderen – en er werden plannen gemaakt voor nieuwe uitgaven. Mijn beide medebestuursleden, door en door Workumers, begrepen maar nauwelijks dat ik zelfs niet van deze uit Workum afkomstige kunstschilder gehoord had. Die zou, […]

Categorieën
Boeken Commentaar Cultuur Ethiek Natuur en milieu Overheid Politiek Welzijn Zorg

Wynia’s Week: Ligt het aan de kiezers als ze andere politici willen?

RECHTS Is het zorgelijk dat kiezers op ‘rechts’ stemmen, of is het zorgelijk dat ze daar goede redenen voor hebben? Door Syp Wynia| NATUUR ‘De natuur is een hel.’ Louise Fresco hekelt het groene doemdenken. Door Arnout Jaspers | MILD ‘Mild rechts’ is niet per se rechts. Mild rechts wil vooral een competente overheid, schrijft […]

Categorieën
Boeken Cultuur Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

De biografie van Jeanne Bieruma Oosting (3)

Tot op zeer hoge leeftijd blijft Jeanne Bieruma Oosting werken, maar dat lukt niet meer nadat ze in 1993 opgenomen wordt in het ziekenhuis. Was ze overwerkt (zeggen nabestaanden) of had ze een beroerte gehad (zegt ze zelf)? Na revalidatie gaat ze terug naar Het Elger, in Amsterdam komt ze dan niet meer. Na haar […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Kunst Overpeinzingen uit Koudum

De biografie van Jeanne Bieruma Oosting (2)

Jolande Withuis kon voor haar biografie ruim putten uit de talloze brieven, plakboeken en andere documenten die Jeanne Oosting zelf en later haar familieleden trouw bewaarden. Zo komen we veel te weten over de steeds slechter wordende relatie van haar vader, die bepaald een onaangenaam mens was, en haar moeder. Moeder Bieruma Oosting schreef in […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

De biografie van Jeanne Bieruma Oosting (1)

Het was november 2021 en we reden in de auto naar museum Belvedère in Oranjewoud. Daar komen we, sinds we in Koudum wonen zo’n twee keer per jaar. Mijn vrouw en ik voor het museum en onze hond voor de wandeling in het park rond het museum. Daarvóór kwamen we er vanuit Noord-Holland slechts sporadisch. […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Niet gecategoriseerd Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Over leeuwerik en grutto, Troelstra en landschapspijn

In 2019 verscheen Mijn harp is voor jou. Gedichten van Piter Jelles Troelstra (1860-1930). Het is een bloemlezing uit de Friese gedichten van Troelstra met een Nederlandse vertaling van Abe de Vries daarnaast. De Vries schreef ook een tien pagina’s tellende inleiding waarin hij helder en kort het Fries dichterschap van Troelstra beschrijft. Het boek […]

Categorieën
Boeken Bolsward Cultuur Fryslân Geschiedenis Godsdienst Sneek Súdwest

De joodse gemeente van Bolsward

In 1993 kwam De joden van Bolsward uit met als ondertitel De geschiedenis van de joodse gemeente 1786-1911. Ook studeerde ik als historicus af op deze thematiek. In Sneek kwam pas na de Franse tijd een joodse gemeente van de grond. De joodse gemeenschap van Leeuwarden bereikte een hoog cultureel niveau. Hartog Beem schreef daar […]

Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Cultuur Geschiedenis Niet gecategoriseerd Súdwest

NICO VERHOEVEN, EEN VERGETEN DICHTER IN BOLSWARD?

In de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw kwam een relatief massale toeloop van kunstenaars naar Fryslân op gang. Met name vanuit de Randstad was de toestroom groot. Allen, het waren immers de zestiger jaren, op zoek naar een inspirerende, landelijke en o zo maagdelijke omgeving, waar ze meenden hun creativiteit onbelemmerd […]

Categorieën
Boeken Fryslân Geschiedenis

Boeiend boek over het leven van “De Mannen van de Overval”

Schrijver en onderzoeker Hessel de Walle presenteerde op vrijdag 29 november 2019 in het Fries museum “De Mannen van de Overval – Heroïek en tragiek in 26 levensverhalen”. Op vrijdag 8 december 1944, 75 jaar geleden, wordt de Overval gepleegd op de Blokhuispoort, de Leeuwarder gevangenis. Een perfecte voorbereiding gaat eraan vooraf. Bij de actie […]