Categorieën
Boeken Literatuur

‘HET VERZET’ VAN AALTJE VAN WIERINGEN: LEZENSWAARDIG EN INDRUKWEKKEND

Aaltje van Wieringen publiceert in maart 2023 ‘Het Verzet’. De auteur presenteert een indringend autobiografisch levensverhaal met mishandeling en ontkenning door beide ouders. Deze bijzondere uitgave is opgebouwd uit drie delen bestaande uit 59 verhalen. Daarnaast nog de proloog met een verantwoorde uiteenzetting en het dankwoord. Van Wieringen schrijft pakkend in heldere en tamelijk korte […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Kunst Literatuur

Graf und Gräfin Rodeck geben sich die Ehre

Myn frou hat krekt “Het achtste leven” fan Nino Haratischwili út en wie út’e skroeven fan dit boek. En sa siet ik nyskes yn in wat waaierige tún mei dit boek op’e skoat my troch it earste haadstik te wrakseljen, wêryn’t de ik-persoan mimert oer har famyljeskiednis en benammen har oer-oerpake dy’t yn it begjin […]

Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Sneek

LAS en PKN Sneek ontvangen schrijfster Judith Koelemeijer in de Martinikerk

Woensdag 7 juni a.s. ontvangen de Protestantse Kerk Sneek en de stichting LAS de schrijfster en journalist Judith Koelemeijer. Haar debuutroman Het zwijgen van Maria Zachea uit 2001 wordt nog steeds veel gelezen. In 2022 publiceerde Koelemeijer een aangrijpende biografie over de jonge Etty Hillesum. De bijeenkomst vindt plaats in de verbouwde Martinikerk, Grote Kerkstraat 5 te Sneek. […]

Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Late liefde: portret van Margaretha H. Schenkeveld

Ongetwijfeld heb ik het hier al eens gezegd, maar sinds ik met pensioen ben en in Koudum woon, lees ik minder dan ooit. Nee, daar ben ik niet trots op en ik weet ook niet waar het aan ligt, aan Koudum of aan mijn pensioen. Lezen vind ik nog steeds fijn, maar de echte drang […]

Categorieën
Boeken Geschiedenis

DE EERSTE WERELDOORLOG 1914-1918 (1)

Auteur Koen Koch (1945-2012) schrijft in de inleiding van Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog 1914-1918 dat deze oorlog een grote verandering was tussen de relatief vredige negentiende eeuw en de twintigste, ‘de meest bloedige eeuw die de mensheid ooit gekend heeft’. In Nederland wordt niet gesproken van een Grote Oorlog, daarentegen wel in […]

Categorieën
Boeken Geschiedenis Politiek Sneek Súdwest

Sociaal-democratische denkers uit Sneek: Bart Tromp (1944-2007), deel 5

In deze artikelenreeks staan de bijdragen van twee sociaal-democratische centraal, Sam de Wolff (1878-1960) en Bart Tromp (1944-2007), beiden geboren in Sneek. Tromps ouders hadden een fotozaak en drogisterij aan de Oosterdijk, waar hij opgroeide. Sam de Wolff bracht zijn jeugd ook door in de binnenstad, en wel aan het Schaapmarktplein. In de nazomer van […]

Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de literatuur (19e eeuw): Jacob van Lennep – De roos van Dekama (1836)

De historische roman De roos van Dekama van Jacob van Lennep (1802-1868) speelt zich deels in Súdwest-Fryslân af. Koudum wordt drie keer genoemd in het boek dat wel een paar honderd bladzijden telt. Drie keer genoemd, dat zeg ik nu wel, maar als ik eerlijk ben wordt ‘Koudum’ maar twee keer genoemd, de derde keer […]

Categorieën
Boeken Economie Geschiedenis Politiek Sneek Sociaal Súdwest

Sociaal-democratische denkers uit Sneek: Sam de Wolff (1878-1960), deel 3

In deze artikelenreeks staan de bijdragen van twee sociaal-democratische centraal, Sam de Wolff (1878-1960) en Bart Tromp (1944-2007), beiden geboren in Sneek en leerlingen aan het gymnasium Magister Alvinus. Sam de Wolff groeide op aan het Schaapmarktplein en leidde een zeer dynamisch leven in persoonlijk, politiek en maatschappelijk opzicht. Naar het socialisme Dankzij Sam de […]

Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de literatuur: Jef Last

De Nederlandse schrijver Jef Last (1898-1972) was een geëngageerd schrijver en een avontuurlijk man. Hij had een zeer interessant leven dat ook zeer boeiend beschreven is door zijn biograaf Rudi Wester in het boek Bestaat er een raarder leven dan het mijne? Jef Last 1898-1972 uit 2021. Zijn boeken worden nu bijna niet meer gelezen, […]

Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Cultuur Geschiedenis Súdwest

NICO VERHOEVEN, EEN VERGETEN DICHTER IN BOLSWARD?

In de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw kwam een relatief massale toeloop van kunstenaars naar Fryslân op gang. Met name vanuit de Randstad was de toestroom groot. Allen, het waren immers de zestiger jaren, op zoek naar een inspirerende, landelijke en o zo maagdelijke omgeving, waar ze meenden hun creativiteit onbelemmerd […]