Categorieën
Boeken Commentaar Ethiek Geschiedenis Politiek

Buma in ‘Tegen het cynisme’ over premier Piet de Jong (2)

Buma schrijft in Tegen het cynisme enthousiast over politicus Piet de Jong (1915-2016). Namens de KVP vervulde hij het premierschap in de jaren 1967-1971. Officieel was zijn naam Petrus Jozef Sietse de Jong, roepnaam Piet, en werd geboren in Apeldoorn. Voor zijn premierschap was hij staatssecretaris van Defensie (1959-1963) en vervolgens minister op dat departement. […]

Categorieën
Boeken Commentaar Cultuur Ethiek Politiek

‘Tegen het cynisme’ (1)

Momenteel is Sybrand Buma burgemeester van Leeuwarden. In 2015 is hij fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Een jaar later presenteert Buma Tegen het cynisme – Voor een nieuwe moraal in de politiek. Hij schetst in dit boek een reeks oorzaken en hoe we van het cynisme af kunnen komen. Aflevering 1 Buma […]

Categorieën
Boeken Overheid Politiek

‘De staat is een heel gevaarlijke institutie’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Vanuit de illusie dat de wereld maakbaar is, legt de staat de burgers steeds meer regels op. Pervers, vindt Paul Frissen. De wereld is groter dan de staat, ongrijpbaar en oneindig gevarieerder, maar daar wil de staat niet aan. Hij begeert samenhang en integraliteit. Alles moet en zal heel zijn. Bestuurskundige Paul […]

Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de literatuur: Jef Last

De Nederlandse schrijver Jef Last (1898-1972) was een geëngageerd schrijver en een avontuurlijk man. Hij had een zeer interessant leven dat ook zeer boeiend beschreven is door zijn biograaf Rudi Wester in het boek Bestaat er een raarder leven dan het mijne? Jef Last 1898-1972 uit 2021. Zijn boeken worden nu bijna niet meer gelezen, […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Godsdienst

‘Grenzeloze Geloofsgeschiedenis’ is leesvoer voor knappe koppen

Schrijver Joute de Graaf (Ternaard, 1942) uit Sneek publiceerde in de zomermaanden van 2019 ‘Grenzeloze Geloofsgeschiedenis’, een origineel geconstrueerd boek waarin hij zich presenteert als christelijke vrijdenker met belangstelling voor theologische, filosofische en historische thematiek. Hij ‘spreekt’ met veertien reformatoren uit de zestiende eeuw. Twee jaar werkte de Sneeker aan deze bijzondere uitgave, die 292 pagina’s […]

Categorieën
Boeken Columns Dieren

DE WETTERHOUN BOVENAAN

Als jochie van een jaar of twaalf leerde ik de Wetterhounen van de Sneeker bloemist Jan Kroon kennen. Het waren voor hem gebruikshonden die moesten voorkomen dat katten toegang verkregen tot de kassen. Het waren de beginjaren zeventig en ik had geen flauw benul dat later twee boeken van mijn hand over dit geweldige hondenras […]

Categorieën
Boeken Foto's Súdwest

ZICHT OP PINGJUM

Fotografe Clara Walstra toont ons een verre blik op Pingjum. Zaterdag 7 januari werd een bijzonder boek in en over het dorp gepresenteerd met de titel: Pingjum, dorp van Ulefellen en Alde Jonges. Sjoerd Vriesema selecteerde het fotomateriaal en Martsje de Jong schreef de teksten. Het boek telt duizend illustraties en 483 pagina’s. Het 2,3 […]

Categorieën
Boeken Fryslân Geschiedenis Landbouw

‘De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong 1825-1855’ (1)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf. De dagboeken omvatten een breed spectrum aan onderwerpen, zoals het reilen […]

Categorieën
Boeken Commentaar Cultuur Geschiedenis Politiek

Buma in ‘Tegen het cynisme’ over Groen van Prinsterer (4)

Buma schrijft dat Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) kan worden beschouwd als de grondlegger van de christendemocratie in Nederland. Groen was als Tweede Kamerlid gericht tegen de liberale tijdgeest. Overigens was Johan Thorbecke, de liberale staatsman, zijn studiegenoot in Leiden. Groen en Thorbecke bepaalden in de negentiende eeuw een groot deel van de parlementaire cultuur. […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Godsdienst Overpeinzingen uit Koudum

KOUDUM IN 1586

Afgelopen maand las ik twee boeken die gaan over Fryslân een paar honderd jaar geleden. Het ene was een dik boek van 640 bladzijden, Fryslân in de Gouden Eeuw, geschreven in het Fries door Philippus Breuker. Ik schreef daar eerder over. Het andere lijkt meer een brochure en is samengesteld door verschillende auteurs. In beide […]