Categorieën
Boeken Geschiedenis Verhalen Verkeer

GODFRIED BOMANS GENOOTSCHAP: DE EERSTE AUTO

Op 12 juni 1920 kocht vader Bomans zijn eerste auto. De eerste tocht ging van Haarlem naar Noordwijkerhout en via Zandvoort terug naar Haarlem. Er zouden meerdere auto’s en tochten volgen. Zo nam Bomans sr. de Mercedes van de wereldberoemde artieste Josephine Baker over. Hij brengt het gezin tot in het buitenland, om culturele schatten […]

Categorieën
Boeken Cultuur Overpeinzingen uit Koudum Súdwest Workum

BOEKPRESENTATIE IN SCHETTENS VAN ‘BERN OP ‘E ROMTE’

Ruim zeven jaar woon ik nu in Koudum, in de gemeente Súdwest-Fryslân en ik heb al heel wat van die qua oppervlakte grootste gemeente van Nederland gezien. Maar in Schettens (Frysk: Skettens) kwam ik nog niet, tot zaterdag 8 juni. Toen vond daar de boekpresentatie plaats van het Friese verhalenboek Bern op ‘e romte van […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Godsdienst Overpeinzingen uit Koudum

KOUDUM IN 1586

Afgelopen maand las ik twee boeken die gaan over Fryslân een paar honderd jaar geleden. Het ene was een dik boek van 640 bladzijden, Fryslân in de Gouden Eeuw, geschreven in het Fries door Philippus Breuker. Ik schreef daar eerder over. Het andere lijkt meer een brochure en is samengesteld door verschillende auteurs. In beide […]

Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Wim Zorn – De verkeerde zoon. Een autobiografie die leest als een roman

Eind juni 2023 verscheen het boek De verkeerde zoon van Wim Zorn uit Koudum. Wim Zorn (Utrecht, 1940) ken ik als kunstenaar en als dorpsgenoot. Maar dat hij (een internationaal gewaardeerde) kunstenaar zou worden, lag bepaald niet voor de hand, zo begrijp ik uit het boek over de eerste twintig jaar van zijn leven. Die […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Godsdienst

‘Grenzeloze Geloofsgeschiedenis’ is leesvoer voor knappe koppen

Schrijver Joute de Graaf (Ternaard, 1942) uit Sneek publiceerde in de zomermaanden van 2019 ‘Grenzeloze Geloofsgeschiedenis’, een origineel geconstrueerd boek waarin hij zich presenteert als christelijke vrijdenker met belangstelling voor theologische, filosofische en historische thematiek. Hij ‘spreekt’ met veertien reformatoren uit de zestiende eeuw. Twee jaar werkte de Sneeker aan deze bijzondere uitgave, die 292 pagina’s […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

SPANNUM EN WALING DYKSTRA

In een week tijd maakte ik twee keer het ritje van Koudum naar Spannum. Voor wie niet weet waar Spannum ligt: tussen Kubaard en Winsum. En voor wie het dan nog niet weet: tussen Bolsward en Leeuwarden. Nu is Spannum waarschijnlijk het meest bekend als woonplaats van wolkunstenares Claudy Jongstra. Die exposeerde eind vorig jaar […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

FRIESE VOGELS

Toen we van Castricum naar Koudum verhuisden, gingen we kleiner wonen en dat betekende onder andere dat er nogal wat boeken weg moesten. Een paar duizend boeken, voornamelijk Nederlandse literatuur (op Louis Paul Boon na) zijn zo de deur uit gegaan om niet meer terug te keren. Wat me nog het meest aan het hart […]

Categorieën
Boeken Columns Dieren

‘DE FRYSKE HOUNEN’ UIT 1997

Afgelopen week vond ik een aantekenboekje met contactgegevens van hondeneigenaren die ik in 1997 interviewde voor het samenstellen van De Fryske Hounen. Het was mijn eerste hondenboek, waarna nog twee volgden. Het boek werd gedurende een schoolvakantie geschreven in zeven weken. Iedere dag bellen, schrijven, onderzoeken, reizen, interviewen, corrigeren, et cetera. Bijzonder was dat programmamaker […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Koudum in de literatuur: J.E. Schut – Galama, of de bevrijding van Vriesland (1833)

De historische avonturenroman Galama, of de bevrijding van Vriesland van J.E. Schut uit 1833 wordt door literatuurbeschouwers afgedaan als een tweederangs roman – of erger. Nog in 2003 begint Kees Thomassen een artikel in het Nieuw Letterkundig Magazijn over het handschrift van de 19e-eeuwse schrijver en criticus E.J. Potgieter (1808-1875) met de zin: “Wie kent […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Humor Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum Taal

VLAAMSE BOONTJES

Boven deze overpeinzing uit Koudum stond aanvankelijk gewoon ‘Boontjes’, maar die titel zou misleidend zijn. Want deze boontjes hebben niets te maken met de scheldnaam of, iets vriendelijker, de bijnaam voor Koudumers: Beantsjes, Boontjes. Nee, dit stukje gaat over Vlaamse Boontjes, al begint het wel in Koudum, of eigenlijk nog iets eerder, in Castricum. Onze verhuizing […]