Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

SPANNUM EN WALING DYKSTRA

In een week tijd maakte ik twee keer het ritje van Koudum naar Spannum. Voor wie niet weet waar Spannum ligt: tussen Kubaard en Winsum. En voor wie het dan nog niet weet: tussen Bolsward en Leeuwarden. Nu is Spannum waarschijnlijk het meest bekend als woonplaats van wolkunstenares Claudy Jongstra. Die exposeerde eind vorig jaar […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Literatuur Taal

OER HARMEN SYTSTRA: ‘ZIJNE GEDICHTJES HEBBEN VEELE VERDIENSTEN’

(tekst: Abe de Vries) Harmen Sytstra (1817-1862) is yn de Fryske skriftekennisse foaral in museumstik op de ôfdieling kultuernasjonalisme. Neffens ûnder mear Douwe Kalma en Eeltsje Boates Folkertsma hat er de earste en iennichste Fryske skriuwer yn de njoggentjinde ieu west dy’t sokssawat as syn Frysk-nasjonale taak ferstie. Dat oerhearskjende kultuernasjonale perspektyf, dat foar de […]

Categorieën
Boeken Fryslân Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

DE BIOGRAFIE VAN TONY FEITSMA

Koudum heeft een boekwinkel. Nu lees ik om diverse redenen het liefst van een e-reader, maar sommige boeken zijn daarvoor niet beschikbaar, zoals de meeste Friese boeken. Die bestel ik dus bij boekhandel Muizelaar. Dan moet je soms even geduld hebben, vooral als je vóór het weekend een boek bestelt. Dat is er pas op […]

Categorieën
Boeken Cultuur Kunst

Peter R. Hein uit Burgwerd is beeldhouwer, schilder en auteur

Peter R. Hein kwam na zijn werkzame leven als Universitair Hoofddocent Verloskunde in Nijmegen naar Friesland om zijn activiteiten als beeldend kunstenaar en schrijver verder vorm te geven. Hij is sedert de jaren zeventig actief als beeldend kunstenaar. In eerste instantie legde Peter zich toe op tekenen en schilderen. Tamelijk snel daarna volgde ook werk […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Overpeinzingen uit Koudum Taal

TIEN JAAR UTJOUWERIJ REGAAD

Utjouwerij Regaad bestaat deze maand tien jaar en dat verdient een hartelijke felicitatie. Regaad werd eind 2013 in Groningen opgericht door Anne Tjerk Popkema en een aantal kompanen, allen oud-leden van de Friese studentenvereniging Bernlef. Het doel van de uitgeverij is het bevorderen van het lezen van Friestalige boeken, vooral bij jongeren. Dat gebeurt door […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Fryslân yn de Gouden Iuw

In 2020 publiceerde Philippus Breuker, oud-medewerker van de Fryske Akademy en oud-hoogleraar Nederlands en Fries, een boek over zijn woonplaats Boazum in de Gouden eeuw. Dat was een boek over het dagelijks leven van gewone mensen in een (Friese) dorpsgemeenschap. In 2022 komt hij nu met een vervolg: Fryslân yn de Gouden Iuw. Het is […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Over leeuwerik en grutto, Troelstra en landschapspijn

In 2019 verscheen Mijn harp is voor jou. Gedichten van Piter Jelles Troelstra (1860-1930). Het is een bloemlezing uit de Friese gedichten van Troelstra met een Nederlandse vertaling van Abe de Vries daarnaast. De Vries schreef ook een tien pagina’s tellende inleiding waarin hij helder en kort het Fries dichterschap van Troelstra beschrijft. Het boek […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Godsdienst

‘Grenzeloze Geloofsgeschiedenis’ is leesvoer voor knappe koppen

Schrijver Joute de Graaf (Ternaard, 1942) uit Sneek publiceerde in de zomermaanden van 2019 ‘Grenzeloze Geloofsgeschiedenis’, een origineel geconstrueerd boek waarin hij zich presenteert als christelijke vrijdenker met belangstelling voor theologische, filosofische en historische thematiek. Hij ‘spreekt’ met veertien reformatoren uit de zestiende eeuw. Twee jaar werkte de Sneeker aan deze bijzondere uitgave, die 292 pagina’s […]

Categorieën
Boeken Fryslân

Vandaag 24 november: Eerste exemplaar ‘Het Vrolijke Leven in een Provinciehoofdstad’ voor Geert Dales

Vrijdag 24 november verschijnt het boek “Het Vrolijke Leven in een Provinciehoofdstad – 25 jaar Stadsblad Liwwadders”. Het eerste exemplaar is voor oud-burgemeester (en Liwwadders-columnist) Geert Dales. In ‘Het Vrolijke Leven in een Provinciehoofdstad’ beschrijven diverse auteurs het wel en wee van de Liwwadders en de omwonenden. De artikelen en columns zijn gepubliceerd in de […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Literatuur

Wêrom Hylke net? It goede antwurd

‘Kommissaris fan de Kening Arno Brok frege him ôf wêrom’t Hylke Speerstra de Gysbert Japicxpriis nea krigen hat’, stiet der boppe de kollum fan Pieter de Groot op LC-ynternet (16 novimber). It antwurd fan De Groot: ‘Ja, dat is in wûnder fenomeen, literêre sjuerys en advyskommisjes slane briljante fertellers dy’t by it folk in gefoelige […]