Categorieën
Spreekwoorden en gezegden Taal

ZIJN WOORD GESTAND DOEN

Zijn woord gestand doen houdt in: zijn woord houden, een eed of belofte nakomen. Het woord gestand is afkomstig van het werkwoord gestaan, dat vroeger ook de betekenis had van blijven van staan, voortduren. In dit kader wordt ook gesproken van de bestendigheid van geven aan een woord en er uitvoering aan geven. Bestendigheid verwijst […]

Categorieën
Spreekwoorden en gezegden Taal

ZICH EEN AAP LACHEN

Zich een aap lachen betekent uitbundig lachen. Waarschijnlijk is de gedachte: erg lachen om de fratsen van de aap, ofwel zo lachten dat men een gezicht trekt als een aap. Ook naar het voorbeeld van zich een aap schrikken, dus enorm schrikken. Geraadpleegde bron: F.A. Stoett. Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Thieme, Zutphen, MCMIII, achtste herziene […]

Categorieën
Fryslân Taal

Subsydzje beskikber foar sichtber meitsjen Fryske taal

(tekst: provinsje Fryslân) Op 1 maart 2023 giet de subsydzjeregeling Sichtberens Fryske taal wer iepen. Der is € 100.000 beskikber foar mear gebrûk fan it Frysk yn de iepenbiere romte. Gemeenten, ûndernimmers, ferieningen en stichtingen kinne gebrûk meitsje fan de subsydzje. De subsydzjeregeling is ek beskikber foar desintrale oerheden lykas FUMO, GGD, de plysje en […]

Categorieën
Foto's Natuur en milieu Sneek Taal

‘Ut is dé Meer’

Gerda Bijker-Bos presenteert vaker een soortgelijk beeld; ik blijf ervan genieten. In de opname gaat het om ondergelopen landerijen, de zogeheten boezemgebieden of bûtlânnen. Daarachter ligt dé Meer, de benaming van oudere generaties Sneekers voor het Sneekermeer. De officiële benaming is nu Snitser Mar, maar Sneekers hanteren dat niet of nauwelijks. WD

Categorieën
Cultuur Fryslân Taal

 RUG stelt ynterim-heechlearaar Fryske taal en kultuer oan

(tekst: RUG) Prof. dr. Arjen Versloot wurdt ynterim-heechlearaar Fryske taal en kultuer oan de Ryksuniversiteit Grins (RUG ). Fan 15 febrewaris ôf wurdt er foar twa dagen yn ‘e wike detasjearre út de Universiteit fan Amsterdam (UvA) wei, yn prinsipe foar it tiidrek fan fiif jier. Versloot is sûnt 2012 heechlearaar Germaanske taalkunde, yn it […]

Categorieën
Fryslân Onderwijs Taal

Subsydzjeregeling foar Frysk ûnderwiis opnij iepen

(tekst: provinsje Fryslân) Ek dit jier is der wer subsydzje beskikber foar it fuortsterkjen fan it Frysktalich ûnderwiis. Alle skoallen yn Fryslân kinne fan 20 febrewaris ôf in subsydzje oanfreegje. Der is û.o. subsydzje beskikber foar it oplieden fan dosinten, it oanskaffen fan ekstra lesmateriaal en it frijroasterjen fan ûnderwiispersoniel foar it ferbetterjen fan it […]

Categorieën
Fryslân Politiek Taal

Mear subsydzje foar Frysk yn it ûnderwiis

(tekst: provinsje Fryslân) Skoallen yn Fryslân hawwe dit jier foar justjes mear as € 422.000,- oanfrege foar de subsydzjeregeling Frysk foar no en letter. Der wie mei-inoar € 275.000 beskikber. Deputearre Steaten hawwe besletten om it subsydzjeplafond te ferheegjen sadat alle oanfregers in subsydzje krije. Takom jier giet de regeling opnij iepen. Mei de regeling […]

Categorieën
Cultuur Literatuur Taal

Een ander perspectief op Friese literatuur

(tekst: Abe de Vries, 6 juli 2020) Op gemengd taalkundige en cultuurpolitieke gronden pleegt de Friese literatuur in Nederlandse literatuurgeschiedenissen niet te worden ‘meegenomen’, klaarblijkelijk met wederzijdse instemming.’ Dat schreef Frits van Oostrom in 2006 in zijn Stemmen op schrift, het eerste deel van een negendelig overzicht van ‘Nederlandse’ literatuur. Het laatste deel van deze ‘GNL’-serie […]