Categorieën
Geschiedenis Verkeer Vervoer

29 JULI 1975: COLLEGE GRONINGEN BOOS OP POLITIE OVER KRITIEK VERKEERSPLAN

Op dinsdag 2 januari 2024 werd in Sneek de pilot autoluwe binnenstad niet bijster enthousiast ontvangen. Verder biedt deze bijdrage een korte blik terug in de geschiedenis, toen in de jaren zeventig de invoering van het verkeerscirculatieplan in de stad Groningen opzien baarde.

In de zomer van 1975 verliep de voorbereiding van een toen nog geheim verkeerscirculatieplan voor het Groningen centrum niet zonder slag of stoot. De verkeerspolitie liet kritiek doorschemeren dat het plan onvoldoende veiligheid zou bieden.

Echter, politie-inspecteur Van Kats diende vanwege de omschreven stellingname op het matje te komen bij burgemeester Buiter en PvdA-wethouder Max van den Berg kon de kritiek van de Heilige Hermandad evenmin waarderen.

De VVD-fractie was milder in het oordeel tegenover de politie, onder wie het liberale raadslid Jan Kamminga, later landelijk partijvoorzitter.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron
Nieuwsblad van het Noorden, 29 juli 1975: https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=NVHN-19750729-AE0001003&vw=org&lm=verkeerscirculatieplan%2Cmax%2Cberg%2Cwethouder%2Cpvda%2CNVHN%2CBNH%2C0