Disclaimer

De eindredactie van BREKT.NL kijkt nauwkeurig toe op de betrouwbaarheid van gepresenteerde informatie. Desondanks kan de eindredactie niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. De eindredactie is niet aansprakelijk voor schade van welk aard inzake het gebruik van deze website.

Opinies en andere uitlatingen die worden geuit in rubrieken zijn de  betreffende auteurs verantwoordelijk voor en niet de eindredactie van BREKT.NL. Ook kan de eindredactie niet instaan voor het doel waarvoor de gebruiker de informatie van deze site raadpleegt. Tenslotte is de eindredactie evenmin aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.