Categorieën
Foto's Godsdienst Súdwest

NICOLAASKERK NIJLAND

Harrie Muis fotografeerde de Nicolaaskerk van Nijland vanaf de achterzijde. Kale bomen zijn stille wachters rondom dit godshuis. ‘De kerk, oorspronkelijk gewijd aan Nicolaas van Myra, staat op een omgracht kerkhof. De eenbeukige kerk heeft een toren uit de 13e eeuw met een ingesnoerde spits.’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaaskerk_(Nijland)) WD

Categorieën
Foto's Geschiedenis Godsdienst Workum

Pentekening Workum 18e eeuw

Tresoar biedt een schat aan historische afbeeldingen van en over Fryslân. Deze 18e eeuwse pentekening is een reproductie. Centraal staan de Hervormde Kerk/Sint Gertrudis Kerk en De Merk in Workum. WD

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Godsdienst

‘Grenzeloze Geloofsgeschiedenis’ is leesvoer voor knappe koppen

Schrijver Joute de Graaf (Ternaard, 1942) uit Sneek publiceerde in de zomermaanden van 2019 ‘Grenzeloze Geloofsgeschiedenis’, een origineel geconstrueerd boek waarin hij zich presenteert als christelijke vrijdenker met belangstelling voor theologische, filosofische en historische thematiek. Hij ‘spreekt’ met veertien reformatoren uit de zestiende eeuw. Twee jaar werkte de Sneeker aan deze bijzondere uitgave, die 292 pagina’s […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Súdwest

Gasthuiskerk Bolsward: Een avontuurlijke geschiedenis (2)

Wie aan kerkgebouwen in Bolsward denkt, zal meestentijds niet meteen denken aan het relatief kleine kerkje vlak aan de zuidoostkant van de stadsgracht, de Gasthuiskerk, voorheen de gereformeerde kerk. Je denkt eerder aan gebouwen als de gothische Sint Maartenskerk (ong. 1450), de romano-gothische Broerekerk (mogelijk deels als van voor 1300) en de expressionistische basiliek Sint […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Economie Geschiedenis Godsdienst

‘De joden van Bolsward’ (4): oprichting van de gemeente

De oprichting van de Bolswarder joodse gemeente of kille in 1786 viel in een rumoerige tijd. Het was de zogeheten patriottentijd waarin patriotten en aanhangers van stadhouder Willem V elkaar bestreden. Ter bescherming van de gevestigde Joden, drongen Philip Jacobs en Eleazer Levi er in februari 1786 bij het stadsbestuur op aan om een borgstelling […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Súdwest

Gasthuiskerk Bolsward: Een avontuurlijke geschiedenis (1)

Wie aan kerkgebouwen in Bolsward denkt, zal meestentijds niet meteen denken aan het relatief kleine kerkje vlak aan de zuidoostkant van de stadsgracht, de Gasthuiskerk, voorheen de gereformeerde kerk. Je denkt eerder aan gebouwen als de gothische Sint Maartenskerk (ong. 1450), de romano-gothische Broerekerk (mogelijk deels als van voor 1300) en de expressionistische basiliek Sint […]

Categorieën
Cultuur Godsdienst Overpeinzingen uit Koudum

Het Marcusevangelie en Erasmus

Hoeveel kerkgenootschappen Koudum ooit telde, weet ik als import-Koudumer natuurlijk niet precies. Maar getuige de kerkgebouwen – die lang niet allemaal meer als kerk fungeren – moeten het er aardig wat geweest zijn. Daar zal ik vast nog wel eens vaker over peinzen. Een van de kerkgenootschappen die in ieder geval nog wel bestaat en […]

Categorieën
Cultuur Geschiedenis Godsdienst Sneek

‘DE JOODSE GEMEENTE TE SNEEK’ (2): OPENING SYNAGOGE 1836

De Sneeker Joden hielden vanaf 1819 godsdienstbijeenkomsten op een bovenkamer aan de Gedempte Pol. Naarmate de gemeenschap groeide kwam er behoefte aan een synagoge. In 1827 mislukte de eerste poging. Acht tot negen jaar later was er succes. Op juli 1835 werd de eerste steen van de synagoge aan de Wijde Burgstraat gelegd. Opperrabbijn Löwenstam […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst

‘De joden van Bolsward’ (3): voorman Philip Jacobs

Een van de meest vooraanstaande Joden in Bolsward was in de achttiende eeuw Philip Jacobs. Hij kwam in 1778 in de stad wonen. Samen met Eleazer Levi initieerde Philip Jacobs de oprichting en organisatie van de joodse gemeente in 1786. Philip Jacobs behoorde tot de meer welvarende burgers van Bolsward en verwierf ook buiten eigen […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Godsdienst Overpeinzingen uit Koudum

KOUDUM IN 1586

Afgelopen maand las ik twee boeken die gaan over Fryslân een paar honderd jaar geleden. Het ene was een dik boek van 640 bladzijden, Fryslân in de Gouden Eeuw, geschreven in het Fries door Philippus Breuker. Ik schreef daar eerder over. Het andere lijkt meer een brochure en is samengesteld door verschillende auteurs. In beide […]