Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Godsdienst

MARIAPROCESSIE LEEUWARDEN

Op zondag 2 oktober vond in de binnenstad van Leeuwarden voor de vierde keer de Mariaprocessie plaats. De katholieken trokken met een Mariabeeld langs locaties waar in vroeger eeuwen schuilkerken waren gevestigd. Het godsdienstig evenement startte bij de Bonifatiuskerk aan de Voorstreek. De Dominicuskerk aan de Harlingerstraat vormde de eindhalte. Om 17.00 uur begon in […]

Categorieën
Foto's Fryslân Geschiedenis Godsdienst

NICOLAASKERK HIJUM

Allround fotografe Floriske Gerritsma presenteert de Nicolaaskerk van Hijum. Dit is ‘een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal nabij de monding van de Boarn. Vanaf de 11de eeuw is de terp in de vroegste bedijking – de huidige Lege Hearewei en Hijumerweg – opgenomen, waardoor de terp geheel binnendijks kwam te liggen.’ (https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/hijum) WD

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Súdwest

Gasthuiskerk Bolsward: Een avontuurlijke geschiedenis (4)

Wie aan kerkgebouwen in Bolsward denkt, zal meestentijds niet meteen denken aan het relatief kleine kerkje vlak aan de zuidoostkant van de stadsgracht, de Gasthuiskerk, voorheen de gereformeerde kerk. Je denkt eerder aan gebouwen als de gothische Sint Maartenskerk (ong. 1450), de romano-gothische Broerekerk (mogelijk deels als van voor 1300) en de expressionistische basiliek Sint […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Súdwest

Gasthuiskerk Bolsward: Een avontuurlijke geschiedenis (3)

Wie aan kerkgebouwen in Bolsward denkt, zal meestentijds niet meteen denken aan het relatief kleine kerkje vlak aan de zuidoostkant van de stadsgracht, de Gasthuiskerk, voorheen de gereformeerde kerk. Je denkt eerder aan gebouwen als de gothische Sint Maartenskerk (ong. 1450), de romano-gothische Broerekerk (mogelijk deels als van voor 1300) en de expressionistische basiliek Sint […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Súdwest

Gasthuiskerk Bolsward: Een avontuurlijke geschiedenis (2)

Wie aan kerkgebouwen in Bolsward denkt, zal meestentijds niet meteen denken aan het relatief kleine kerkje vlak aan de zuidoostkant van de stadsgracht, de Gasthuiskerk, voorheen de gereformeerde kerk. Je denkt eerder aan gebouwen als de gothische Sint Maartenskerk (ong. 1450), de romano-gothische Broerekerk (mogelijk deels als van voor 1300) en de expressionistische basiliek Sint […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Súdwest

Gasthuiskerk Bolsward: Een avontuurlijke geschiedenis (1)

Wie aan kerkgebouwen in Bolsward denkt, zal meestentijds niet meteen denken aan het relatief kleine kerkje vlak aan de zuidoostkant van de stadsgracht, de Gasthuiskerk, voorheen de gereformeerde kerk. Je denkt eerder aan gebouwen als de gothische Sint Maartenskerk (ong. 1450), de romano-gothische Broerekerk (mogelijk deels als van voor 1300) en de expressionistische basiliek Sint […]

Categorieën
Cultuur Foto's Geschiedenis Godsdienst

UIT DE KUNST

Harrie Muis presenteert een knap staaltje fotografie door de neogotische toren van de Sint-Bonifatiuskerk en de derde verdieping met het dak van Centraal Apotheek in Leeuwarden naast elkaar te zetten. Beide gebouwen staan langs de Voorstreek en Centraal Apotheek staat ook nog aan de Tuinen. De Sint-Bonifatiuskerk werd tussen 1882-1884 gebouwd ten tijde van de […]

Categorieën
Boeken Bolsward Cultuur Fryslân Geschiedenis Godsdienst Sneek Súdwest

De joodse gemeente van Bolsward

In 1993 kwam De joden van Bolsward uit met als ondertitel De geschiedenis van de joodse gemeente 1786-1911. Ook studeerde ik als historicus af op deze thematiek. In Sneek kwam pas na de Franse tijd een joodse gemeente van de grond. De joodse gemeenschap van Leeuwarden bereikte een hoog cultureel niveau. Hartog Beem schreef daar […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Niet gecategoriseerd Politiek

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (2)

Voor de oorlog was vader Marius ten Cate lid van de Vrijzinnig-Democratische Bond, na 1945 sloot hij zich aan bij de pas opgerichte PvdA. Kerkelijk was de familie Vrijzinnig Nederlands Hervormd, waarbij ds. Vink, wonend in de oude pastorie bij de Sint Maartenskerk, verzetsman en fel SDAP-er, een familievriend was. Deze vrijzinnige stroming kende een […]

Categorieën
Boeken Commentaar Economie Europa Geschiedenis Godsdienst Landbouw Mondiaal Natuur en milieu Politiek

Wynia’s Weel: De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het vormen

MACHT Met de veiligheidsregio’s, gecoördineerd in het Veiligheidsberaad, dreigt een nieuwe, uitdijende en ongecontroleerde bestuurslaag te ontstaan. Door Nick Ottens | STIKSTOF Afrika heeft grote behoefte aan kunstmest maar mag die van de Europese Commissie niet produceren, schrijft Arnout Jaspers | LINKS Dat linkse partijen verliezen is logisch, vindt Wim Groot, hun standpunten zijn nadelig […]