Categorieën
Cultuur Foto's Fryslân Godsdienst

VERNIEUWD INTERIEUR DORPSKERK REITSUM

Fotografe Floriske Gerritsma presenteert het vernieuwde interieur van de dorpskerk in Reitsum. De kerk is een rijksmonument. WD

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Súdwest

Gasthuiskerk Bolsward: Een avontuurlijke geschiedenis (4)

Wie aan kerkgebouwen in Bolsward denkt, zal meestentijds niet meteen denken aan het relatief kleine kerkje vlak aan de zuidoostkant van de stadsgracht, de Gasthuiskerk, voorheen de gereformeerde kerk. Je denkt eerder aan gebouwen als de gothische Sint Maartenskerk (ong. 1450), de romano-gothische Broerekerk (mogelijk deels als van voor 1300) en de expressionistische basiliek Sint […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Súdwest

Gasthuiskerk Bolsward: Een avontuurlijke geschiedenis (3)

Wie aan kerkgebouwen in Bolsward denkt, zal meestentijds niet meteen denken aan het relatief kleine kerkje vlak aan de zuidoostkant van de stadsgracht, de Gasthuiskerk, voorheen de gereformeerde kerk. Je denkt eerder aan gebouwen als de gothische Sint Maartenskerk (ong. 1450), de romano-gothische Broerekerk (mogelijk deels als van voor 1300) en de expressionistische basiliek Sint […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Súdwest

Gasthuiskerk Bolsward: Een avontuurlijke geschiedenis (2)

Wie aan kerkgebouwen in Bolsward denkt, zal meestentijds niet meteen denken aan het relatief kleine kerkje vlak aan de zuidoostkant van de stadsgracht, de Gasthuiskerk, voorheen de gereformeerde kerk. Je denkt eerder aan gebouwen als de gothische Sint Maartenskerk (ong. 1450), de romano-gothische Broerekerk (mogelijk deels als van voor 1300) en de expressionistische basiliek Sint […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Súdwest

Gasthuiskerk Bolsward: Een avontuurlijke geschiedenis (1)

Wie aan kerkgebouwen in Bolsward denkt, zal meestentijds niet meteen denken aan het relatief kleine kerkje vlak aan de zuidoostkant van de stadsgracht, de Gasthuiskerk, voorheen de gereformeerde kerk. Je denkt eerder aan gebouwen als de gothische Sint Maartenskerk (ong. 1450), de romano-gothische Broerekerk (mogelijk deels als van voor 1300) en de expressionistische basiliek Sint […]

Categorieën
Columns Godsdienst Landbouw Overheid Politiek Water

Bert Luijendijk: ‘Gun boeren een deal zoals die van de schippers’

(tekst: opiniërend artikel van Bert Luijendijk op NieuweOogst.nl) Er zijn diverse overeenkomsten te benoemen tussen de crises in de binnenvaartsector aan het eind van de vorige eeuw en de huidige onvrede bij de boerenbedrijven. Een evenredige vrachtverdeling bood de binnenvaartsector sinds de jaren dertig bestaanszekerheid met door de overheid vastgestelde minimumtarieven voor het vervoer. Maar […]

Categorieën
Cultuur Foto's Geschiedenis Godsdienst Kunst Natuur en milieu Súdwest

CLARAKLASSE BESTAAT

Fotografe Clara Walstra’s prachtige reportages omschrijf ik soms als ClaraKlasse. Deze opname valt zeker onder dat begrip. Op dit landschappelijke beeld is in de verte de neogotische kerktoren van Blauwhuis als stipje te zien. De Sint Vituskerk in deze roomse enclave komt tussen 1868 en 1870 tot stand. Pierre Cuypers is de bouwmeester. Hij ontwerpt […]

Categorieën
Cultuur Foto's Godsdienst Landbouw

WERK EN KERK

Fotograaf Harrie Muis voelt de tijdgeest goed aan. Werklui praten over het herstel van de Waddendijk bij Harlingen. Op het beeld praat de man in de cabine met zijn collega die voor het overleg even zijn machine heeft verlaten. Het geheel vindt plaats onder toeziend oog van de goddelijke voorzienigheid, want de kerk wordt zondags […]

Categorieën
Cultuur Ethiek Filosofie Geschiedenis Godsdienst Politiek

CDA-er Henri Bontenbal: EEN POLITIEK VAN HOOP

In het kerstreces bekeek ik de documentaire ‘The Swedish Theory of Love’. In deze documentaire uit 2015 schetst filmmaker Erik Gandini een somber beeld van de Zweedse samenleving. De Zweedse welvaartsstaat verzorgt haar burgers van de wieg tot het graf, zorgt voor gelijke kansen voor iedereen en faciliteert dat de Zweden onafhankelijk van elkaar kunnen […]

Categorieën
Cultuur Godsdienst Overpeinzingen uit Koudum

Het Marcusevangelie en Erasmus

Hoeveel kerkgenootschappen Koudum ooit telde, weet ik als import-Koudumer natuurlijk niet precies. Maar getuige de kerkgebouwen – die lang niet allemaal meer als kerk fungeren – moeten het er aardig wat geweest zijn. Daar zal ik vast nog wel eens vaker over peinzen. Een van de kerkgenootschappen die in ieder geval nog wel bestaat en […]