Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Súdwest Verkeer Vervoer

ZATERDAG 27 JANUARI 12.00 UUR DEMONSTRATIE TEGEN DE AUTOLUWE PILOT SNEEK. EN VALT HET KWARTJE BIJ WETHOUDER RIETMAN?

Aanstaande zaterdag 27 januari organiseert onder meer Thijs Peetsma een demonstratie tegen de autoluwe proef in de Sneker binnenstad. Het protest begint om 12.00 uur aan de Prins Hendrikkade op het Vismarktplein.

‘We gaan de wethouder ook uitnodigen’, zegt Peetsma in de Leeuwarder Courant. Een belangrijke vraag is nu of het kwartje gaat vallen bij het college en met name bij uitvoerend PvdA-wethouder Rietman? Hij heeft de verkeersproef niet goed voorbereid en dus de gevolgen verkeerd ingeschat.

© Verkeer vanaf de Leeuwarderweg richting centrum wordt geadviseerd de Jousterkade op te rijden. En dan? © BREKT.NL

Allereerst is de informatie op de bebording niet geheel duidelijk. Daarnaast had Rietman kunnen inschatten dat het autoverkeer zich zou verplaatsen naar de Willem Lodewijkstraat (Sperkhem), Worp Tjaardastraat (Noorderhoek), Goeman Borgesiuslaan (Noordoosthoek) en Berkenlaan (Bomenbuurt). Bovendien vormen deze laatste drie straten ook de logische rijroute naar de Loten, Zwetteplan en Harinxmaland, maar ook richting Pasveer, De Oudvaart, Stadsfenne, de Domp en Houkepoort.

Vanaf de Hugo de Grootstraat gaat een automobilist snel linksaf de Goeman Borgesiuslan op, terwijl van rechts verkeer nadert. ©BREKT.NL

Peetsma geeft in het LC-artikel terecht aan dat de gemeente veronderstelt dat het autoverkeer de Stadsrondweg Noord neemt. En dat is een misvatting, want automobilisten nemen grotendeels het traject zoals hierboven staat omschreven. In dat kader dient PvdA-wethouder Rietman te begrijpen dat hij van bovenaf niet iedere verkeersconstructie kan afdwingen.

En als binnenkort de verkeersbegeleiders van de pilot weg zijn, wordt er meer beboet. Het zal dan met name gaan om bezoekers aan Sneek van buiten de regio.

PvdA-wethouder Rietman overlegt netjes met een verkeersbegeleider aan de Singel over de ontwikkeling van het autoluwe plan. © BREKT.NL

Het zal tot gevolg hebben dat de toeristische en gastvrije status van Sneek op het spel komt te staan. PvdA-wethouder Rietman, verantwoordelijk voor de autoluwe pilot, heeft bij dat knellende vraagstuk nog niet stilgestaan. Hij krijgt dat wel op zijn bordje.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
Leeuwarder Courant, dinsdag 23 januari 2024.

Eerder verscheen: