Categorieën
Geschiedenis Súdwest Workum

Warkums Erfskip: Drama aan de Koaidyk in 1943

(tekst: Warkums Erfskip) Hendrik Kuiper, geboren 31.10.1885 te Gaastmeer, gehuwd met Neeltje Westra uit zijn geboortedorp, was veehouder hier vlakbij aan de Inthiemafeart in It Heidenskip. Zij verschaffen tijdens de oorlog onderdak aan onderduikers. Doordat een van hun onderduikers, Van E., nogal loslippig is geweest in de trein verschijnt op woensdagavond 16 juni 1943 het noodlot in de […]

Categorieën
Dieren Foto's Natuur en milieu Workum

ZWARTE ROTGANZEN BIJ WARKUMERWAARD

Fotografe Clara Walstra maakte deze mooie opname van twee rotganzen langs de Warkumerwaard. ‘Verreweg het grootste deel van de rotganzen in Nederland is afkomstig van broedgebieden op het Taimyr-schiereiland in Siberië. Deze worden ook wel ‘zwartbuikrotganzen’ genoemd en het zijn de typische rotganzen met een zwarte nek, borst en kop (met een witte vlek op […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Workum

Hartje Workum ca 1911

Hartje Workum op een prentbriefkaart met een poststempel uit 1911. Links op de Merk het voormalige stadhuis, waarvan het oudste deel dateert uit de 15e eeuw. Aan de linkerzijde het Friesche Huisje met trapgevel uit 1620 en rechts de Begine. WD

Categorieën
Foto's Geschiedenis Godsdienst Workum

Pentekening Workum 18e eeuw

Tresoar biedt een schat aan historische afbeeldingen van en over Fryslân. Deze 18e eeuwse pentekening is een reproductie. Centraal staan de Hervormde Kerk/Sint Gertrudis Kerk en De Merk in Workum. WD

Categorieën
Cultuur Financiën Kunst Workum

B&W Súdwest achter Nieuwe Klameare

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân stelt de gemeenteraad in december voor om akkoord te gaan met de bouw van een nieuwe Klameare in Workum, op de plek van de huidige basisschool De Pipegaal, op de locatie Hearewei/Spoardyk. Ook vraagt het college aan de raad om garant te staan voor het jaarlijkse exploitatietekort […]

Categorieën
Landbouw Súdwest Workum

120ste Veekeuringsdag Workum

(tekst: Nieuwsbrief Warkums Erfskip, nummer 71, september 2022) Morgen 28 september, de vierde woensdag van september, gaat na een aantal jaren de Veekeuringsdag te Workum weer dóór. De 120ste editie!!! ‘s Ochtends rond 8:30 uur start de keuring van koeien en kalveren op de Merk. Diverse melkveehouders, afkomstig uit en rondom Workum, zullen hun uiterste best doen […]

Categorieën
Wonen Workum

Nieuwe bestemming Werenfriduskerk Workum

De Werenfriduskerk en pastorie in Workum worden vanuit een particulier initiatief omgebouwd tot 32 zorgappartementen voor dementerenden. Het college van Súdwest geeft instemming aan dit plan. Achterin komen 8 zorgwoningen (een soort aanleunwoningen) voor licht dementerende bewoners zonder 24 uur begeleiding. Zij kunnen terugvallen op begeleiding in het deel kerk/pastorie. De overige woonzorgeenheden zitten in […]

Categorieën
Foto's Workum

MOOI VERVAL BIJ WORKUM

Hetty Radelaar brengt een tegenstelling subtiel in beeld. Een mooie foto met daarop het lijdelijk verval van een landbouwschuur in de omtrek van Workum. Ook de romantiek van de hooiberg wordt langs de zijlijn meegenomen. De Súdwesthoeke heeft veel plekjes waar de tijd stil is blijven staan. WD

Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest Workum

Súdwest opent vierde opvanglocatie in Workum

Hotel de Wymerts in Workum wordt voorbereid als gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft hiervoor met de eigenaar een overeenkomst gesloten tot april 2023. De Wymerts biedt plek aan circa 70 vluchtelingen. Na Galamadammen in Koudum, Amicitia in Sneek en Nij Ylostins in IJlst is de Wymerts de vierde gemeentelijke opvanglocatie in […]

Categorieën
Bolsward Fryslân Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sneek Súdwest Workum

Súdwest in kort bestek

BREKT.NL analyseert de politieke en ambtelijke cultuur in Súdwest-Fryslân. Vanaf juni 2020 publiceerde Liwwadders.nl. diverse artikelen over deze thematiek. Hierbij een beknopt overzicht in vijf hoofdpunten. Ontstaan Súdwest-Fryslân Súdwest-Fryslân ontstaat in 2011 na een fusieproces waarover VVD-burgemeester Arno Brok van Sneek (2003-2010) de leiding had.  Hans Wiegel, zijn prominente partijgenoot, keert zich in 2009 tegen de […]