Categorieën
Commentaar Politiek

UITSTEL VAN RUTTE4 IS GEEN AFSTEL

Rutte4 is vandaag tot de conclusie gekomen dat het stikstofdossier op een ‘lager pitje’ komt te staan, zolang in de provincies over nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten wordt onderhandeld. BBB wil in de provincies laten zien dat de stikstofaanpak anders kan dan het kabinet voorstelt. Met name het CDA heeft daar belang bij, omdat de […]

Categorieën
Europa Landbouw Politiek

HARDE KRITIEK OP BRUSSELSE BRIEF EN BEMOEIENIS

Er is politieke opschudding ontstaan door de brief van Europees milieucommissaris Sinkevicius aan stikstofminister Van der Wal. In de brief wordt Rutte4 aangespoord zich onder meer te houden aan vermindering van stikstofpercentages tot 2030. Hieronder worden drie reacties van Europarlementariërs op de brief weergegeven. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zegt het een ‘vreemde brief’ te vinden. ‘Het […]

Categorieën
Fryslân Politiek

STOFFER: COLLEGE GS MET BBB, PvdA, CDA en CU

Verkenner Chris Stoffer adviseert een college van Gedeputeerde Staten bestaande uit BBB, PvdA, CDA en CU. De vier partijen beschikken over 25 van de 43 zetels in de Provinciale Staten. Stoffer geeft aan dat de partijen vertrouwen in elkaar hebben, er overeenstemming is over de inhoud en waar verschillen zijn lijken die ‘overbrugbaar’. Volgens Stoffer […]

Categorieën
Fryslân Politiek

FNP net yn nij kolleezje DS

TIGE SPITICH, MAR WY BLIUWE STRIIDBER (tekst: FNP) De FNP reagearret teloarsteld op it einrapport fan ynformateur Stoffer. Yn it rapport advisearret Stoffer om in kombinaasje fan de partijen BBB, PvdA, CDA en CU fierder ûndersykje te litten oft sy komme kinne ta in akkoart. De FNP fynt de kar bysûnder, omdat it hjir neist […]

Categorieën
Europa Landbouw Politiek

Vervuilende strijd bedreigt graanschuur van Europa

(tekst: Peter Smit op NieuweOogst.nl) Het is maar de vraag of de landbouwproductie van Oekraïne ooit weer het niveau van voor de oorlog met Rusland bereikt. Gebieden die maandenlang onder vuur lagen zijn mogelijk voorgoed onbruikbaar voor voedselproductie door vervuiling uit afgeschoten munitie. Leest u verder via https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/03/31/vervuilende-strijd-bedreigt-graanschuur-van-europa

Categorieën
Columns Politiek

Eerste Kamerverkiezingen zijn pas recent ‘spannender’

(tekst: column Bert van den Braak op Parlement.com) De Eerste Kamerverkiezingen van 30 mei lijken spannend te worden, in de zin dat het de vraag is hoe werkbaar de verhoudingen daar voor het kabinet worden. Er wordt bovendien al volop gespeculeerd over ‘afwijkend’ stemgedrag in de Staten. Partijen kunnen door strategisch stemgedrag mogelijk een bevriende […]

Categorieën
Commentaar Politiek

BRUSSELSE DRUK OP STIKSTOFDOSSIER EN RUTTE4

De NOS bericht dat Rutte4 een brief heeft ontvangen van Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius met de mededeling niet te aarzelen met de aanpak van het stikstofdossier. Hij tekent aan dat ons land de afspraak moet waarmaken over de vermindering van de stikstofuitstoot tot 2030. ‘De kritische depositiewaarde, dat is de maximale stikstofneerslag die een […]

Categorieën
Commentaar Politiek

WAARTOE LEIDT DE HOOP VAN KUIKEN EN KLAVER?

Op maandag 20 maart besteedt Attje Kuiken, PvdA-partijleider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer, aandacht aan de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen op de partijsite. De PvdA wint één zetel in de senaat. GroenLinks heeft het succes van de vorige verkiezingen geëvenaard. Samen gaan we in de Eerste Kamer één groot links blok vormen. Daar […]

Categorieën
De Fryske Marren Fryslân Landbouw Natuur en milieu Súdwest

Ruim negentig gemeenten willen uitstel provinciale gebiedsplannen

(tekst: Nieuwe Oogst) Ruim negentig grote en kleinere plattelandsgemeenten willen uitstel van de oplevering van plannen voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Elke provincie moet uiterlijk op 1 juli een eerste versie van zo’n plan voor een gebiedsgerichte aanpak indienen bij minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof. Leest u verder via: […]

Categorieën
Dieren Foto's Natuur en milieu

EEN MOOI LENTEKUIKEN

Fotografe Clara Walstra richtte de camera op een mooi lentekuiken. Het jonge leven symboliseert de overgang naar het voorjaar. Hopelijk kunnen we snel zonnig lenteweer tegemoet zien. WD