Categorieën
Foto's Natuur en milieu Súdwest

MOOI PARREGA

Fotografe Clara Walstra toont een mooi beeld van Parrega. Het dorp ‘lag vroeger ten oosten van het Parregaastermeer dat in 1879 werd ingepolderd. Het dorp ontwikkelde zich langs de Workumertrekvaart, voornamelijk aan de westoever. Later ontwikkelde het zich ook aan de andere kant van de vaart.’ (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Parrega)

WD