Categorieën
Fryslân Geschiedenis Landbouw Natuur en milieu

‘RODE STAR’ BIJNA KLAAR VOOR VERZENDING (1941)

Na de hele winter opgeborgen te zijn geweest, worden de Friese kleiaardappels ‘Rode Star’ geselecteerd en voor verzending gereed gemaakt, aldus Sam Dice Memories. Het landbouwfragment dateert uit 1941 en is ook te bezichtigen op Facebookpagina Het oude boerenleven in Nederland.

WD