Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Súdwest Verkeer Vervoer

STRUCTUUR SNEKER CENTRUM IS ONGESCHIKT VOOR DE HUIDIGE AUTOLUWE PROEF

Bij een blik op de kaart van de Sneker binnenstad valt direct op dat deze een min of meer driehoekige structuur heeft. Veel relevanter is dat het onmogelijk is het centrum binnen en buiten de grachten per auto rond te rijden, zoals in Groningen wel kan.

Het verkeerscirculatieplan in de stad Groningen maakte in de jaren zeventig van de vorige eeuw nogal wat tongen los, net zoals de autoluwe proef in Sneek bijna vijftig jaar later. En het Groninger plan en de verkeersproef in de Waterpoortstad hebben hetzelfde doel: het autoverkeer in het centrum flink beperken.

Kaart Groninger binnenstad uit 1977.

De Groninger beleidsmakers konden terugvallen op kwadranten (of kwartieren), waardoor autoverkeer via de diepenring in een ander kwadrant van het centrum kon komen. Deze kwadranten of kwartieren ontbreken in de bijna driehoekige structuur van de Sneker binnenstad.

En door het afsluiten van de Singel en de Prins Hendrikkade, de twee belangrijkste verkeersaders in het centrum, in het kader van de autoluwe proef, zoekt autoverkeer elders een uitweg, zoals in straten van de Noorderhoek, Noordoosthoek en Sperkhem. In deze wijken wordt dan ook terecht geklaagd over de aanwezigheid van veel sluipverkeer.

Inmiddels is verantwoordelijk PvdA-wethouder Michel Rietman met zijn raadgevers doende om de negatieve gevolgen, met name dat sluipverkeer, te bestrijden met diverse wijzigingen in de Noorderhoek en het Sperkhem. Als die verkeerd uitpakken, ligt er naar verwachting wederom een nieuwe aanpak in het verschiet.

Door de huidige autoluwe proef verliest de PvdA bij de raadsverkiezingen in 2026 aanhang in Sneker wijken als de Noorderhoek, het Zwetteplan, de Noordoosthoek en het Sperkhem.

De kans is groot dat de veranderingen kunnen worden beschouwd als een doekje voor het bloeden, omdat wethouder Rietman en zijn plannenmakers tijdens de voorbereiding niet goed hebben gekeken naar de structuur van de Sneker binnenstad, die zich niet goed leent voor de huidige autoluwe proef.

Uiteraard zijn er alternatieven voor deze verkeerspilot. Aanstaande zondagmiddag 21 april wisselt een groep van ruim dertig personen daarover van gedachten in etablissement Aan de Gracht tussen 14.30 uur en 16.30 uur. U kunt daarbij nog aanwezig zijn; geeft u zich gerust op via: info@brekt.nl

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:
https://mamisdehortop.nl/plattegrond-parkeerterreinen-sneek-2014-e1439105616111/

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/deb406df-5a4d-a86c-c54d-40f1aa9450e7