Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Geschiedenis

In 1788 krijgt Bolswarder burgemeester Cornelis van den Burg ‘het zwaard over het hoofd gezwaaid’

Op het schavot voor het Blokhuis in Leeuwarden krijgt in 1788 Cornelis van den Burg het zwaard over het hoofd gezwaaid. Hij was
burgemeester van Bolsward en kapitein van de vrijwillige schutterij. Volgens de sententie van het Hof van Friesland 16 mei 1788 “had hij zich over de onlijdelijke overheersching en de vrijheid onderdrukkende regering der wettige Staten van Friesland beklaagd bij de onwettige Staten, die zich te Franeker hadden afgescheiden en wier besluiten hij had willen handhaven, waarom hij gevonnisd werd met bovenvermelde straf en 20 jaren bannissement uit de provincie”.

De reden waarom dit geval zoveel opzien baarde en afgebeeld werd, was dat hij van al de 50 personen, die wegens hunne vrijheidslievende en daarom onwettige handelingen door het rigoureuze Hof met geseling, brandmerk, tuchthuisstraf of met verbanning en boeten van 100 tot 14000 gulden gestraft werden, de enige was, die de eer en het voorrecht genoot der publieke ostentatie van het zwaaien van het zwaard over het hoofd.

In 1795 werd Van den Burg aangesteld tot Commies van ‘s Lands gemeene middelen in Westergoo te Harlingen, waar hij in 1805 uitgaf: De Bataafse Koopman, of uitrekening der middelen volgens het nieuwe plan van belasting der Republiek. (bron Delpher)

© Johan de Jong