Categorieën
Columns Politiek

VERKIEZINGSTOURNEE 2023: 13. JOOST EERDMANS, JA21

JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans valt in zekere zin een politieke avonturier te noemen, omdat hij in zijn loopbaan nogal wat partijen vertegenwoordigde. Bij JA21 was enkele maanden geleden sprake van intern gedoe, net als bij de PvdD, waardoor het zetelaantal in diverse peilingen tegenviel.

Op de website van JA21 staat de volgende omschrijving:

Wij zijn een conservatief-liberale partij met een positieve visie voor Nederland. Wij hebben een stevig, maar ook een haalbaar plan. Om zoveel mogelijk van onze ideeën te realiseren zijn wij altijd op zoek naar raakvlakken met andere partijen. Dat is onze manier van politiek bedrijven. 

Inhoudelijk stuurt JA21 onder meer aan op het beheersbaar maken van asielvraagstukken, een harde aanpak van misdaad en Hamas-sympathisanten, het verlagen van de energierekening door belastingverlaging en minder bureaucratie voor landbouw en visserij.

De twee meerkeuzevragen voor JA21 gaan over de identiteit van de partij.

(1) In welke mate is een conservatief-liberale partij als JA21 in Nederland nodig?
a: Een JA21 zonder interne sores is een prima aanvulling op de rechterflank.
b: Omdat de huidige VVD kleurloos is, kan JA21 beschouwd worden
als een welkome partij die het vroegere conservatieve liberalisme van VVD-leider Wiegel representeert.
c: JA21 is een weinig overtuigende partij die teveel draait op de kwaliteiten van lijsttrekker Eerdmans en Annabel Nanninga.
d: JA21 haalt slechts 1 zetel en doet niet meer mee aan landelijke verkiezingen na 2023.

JA21 behoort op Europees niveau tot de Partij van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR).

(2) Is JA21 teveel dé partij van recht en orde?
a: Jazeker. JA21 presenteert zich te nadrukkelijk om problemen op harde wijze op te lossen.
b: Jazeker, en daarbij heeft lijsttrekker Eerdmans teveel het profiel van een gesjeesde politiecommissaris in een maatpak.
c: Het is te eenvoudig wat JA21 wil, bijvoorbeeld het roepen om Hamas-aanhangers aan te pakken is goedkope politiek.
d: JA21 presenteert teveel programmapunten inzake recht en orde waarmee het zich niet onderscheidt van VVD, FVD en PVV.

Wiebe Dooper

Eerder verscheen: