Categorieën
Columns Humor Politiek

VERKIEZINGSTOURNEE 2023: 4. Aant Jelle Soepboer, NSC en FNP

In de vierde editie van de Verkiezingstournee 2023, die is voorzien van inhoud en humor, gaat de aandacht uit naar Aant Jelle Soepboer.

De opvallende Fries uit Nijewier staat op de zevende plek van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van Nieuw Sociaal Contract, waarvan Pieter Omtzigt de lijsttrekker en partijleider is. Door deze hoge plaatsing wordt Soepboer ongetwijfeld in het parlement gekozen.

Sinds het voorjaar van 2022 is hij FNP-wethouder, voor onder meer cultuur en milieu, in de gemeente Noardeast-Fryslân. Eerder staat hij als geschiedenisleraar voor de klas. Daarnaast is hij schrijver en drummer van de Friese folk metal band Baldrs Draumar.

Zijn eigen omschrijving op Linkedin luidt:
Bedreaune adviseur, beweger en ûnderwiisprofessional mei in wiids netwurk en wrydske loaits. Sykje nei ferbining en mei inoar tinke yn kânsen. Doelfêst feroarje en ûntwikkelje, coache op proses en minsken de romte jaan om ferantwurdlikheden nimme te kinnen. Oersjoch hâlde en net ôfrekkenje mar meinimme. “It fjoer ûntstekke by minsken.”

De meerkeuzevragen ten aanzien van Aant Jelle Soepboer, aanstaand Tweede Kamerlid voor NSC, zijn de volgende:

(1) Omtzigt heeft Soepboer geselecteerd, vanwege:
a. de grote achterban van deze FNP-er in It Heitelân
b. de authenticiteit van Soepboer
c. er geen betere kandidaat in Fryslân voorhanden is
d. zijn nuchtere optreden en Soepboer wars is van achterkamertjespolitiek

(2) Soepboer valt verder op, omdat hij:
a. bekendheid heeft als drummer van Baldrs Draumar, terwijl hij thuis in Nijewier bij voorkeur luistert naar klavecimbelmuziek
b. keer op keer de show steelt in It Polytburo en hij het presenterende duo Ennema-Bakker tevoren ook nog eens van uitmuntende vragen voorziet
c. adequaat reageert op beschuldigingen van extreemrechtse gedachten, geuit door een niet nader te noemen zendgemachtigde
d. al op de kaart heeft gekeken waar Den Haag ergens ligt

Over de samenstelling van de vragen en de opgestelde antwoorden kan niet worden gecorrespondeerd. Het komt voor dat bij een bepaalde vraag meer dan één antwoordmogelijkheid als juist kan worden aangemerkt. Over deze inhoud mag in familiekring van gedachten worden gewisseld.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
Linkedin-pagina Aant Jelle Soepboer

Eerder verscheen in serie Verkiezingstournee 2023:

https://www.brekt.nl/verkiezingstournee-2023-1-cdk-arno-brok-vvd-lid/

https://www.brekt.nl/verkiezingstournee-2023-2-cda-lijsttrekker-henri-bontenbal/

https://www.brekt.nl/verkiezingstournee-2023-3-d66-lijsttrekker-rob-jetten/