Categorieën
Columns Politiek

VERKIEZINGSTOURNEE 2023: 11. FRANS TIMMERMANS, GL-PVDA


Frans Timmermans, lijstrekker van de combinatie GL-PvdA, is een ervaren politicus die in debatten onvoldoende uit de verf komt. Dat heeft niet zozeer met zijn inhoudelijke kwaliteiten te maken, maar veel meer met de opzet van de discussies.

De samenwerking tussen GroenLinks en PvdA werkt niet bijzonder positief door in de peilingen. Ook zijn er delen binnen GroenLinks die moeite hebben met het standpunt van Timmermans jegens de staat Israël. Daarnaast is het opvallend dat de lijsttrekker het gebruik van hoofddoekjes bij de politie wil toestaan. Een aanvechtbaar standpunt van Timmermans, omdat hij de neutraliteit van de politie ter discussie stelt en het onderscheid tussen kerk en staat doorkruist.

Terecht ijvert hij voor het verhogen van het minimumloon en het terugdringen van inkomensongelijkheid. Ook is de aanval van Wilders op de wachtgeldregeling van Timmermans, door het opgeven van zijn baan als EU-commissaris wat kinderachtig, omdat het een bestaande regeling is. In deze valt hem eigenlijk niets te verwijten, een andere politicus – ook van PVV-huize – zou vrijwel zeker hetzelfde hebben gedaan.

De meerkeuzevragen aan het adres van lijsttrekker Frans Timmermans gaan over zijn terugkeer in de Nederlandse politiek en de kans op regeringsdeelname van GL-PvdA.

(1) In welke mate heeft lijsttrekker Timmermans zijn terugkeer in de landelijke politiek al dan niet juist ingeschat?
a: Hij heeft de terugkeer overschat, omdat hij te hoge verwachtingen had van de combinatie GL-PvdA.
b: Timmermans kwam alleen terug, omdat zijn baan als EU-commissaris er bijna op zat en hij graag in de politieke schijnwerpers wilde blijven.
c: Timmermans is een politicus met een realistisch inschattingsvermogen die zich niet laat leiden door hoge of lage verwachtingen.
d: Hij heeft met zijn terugkeer met name de belangstelling van de kiezer voor het klimaat totaal verkeerd beoordeeld.

(2) Is de kans op regeringsdeelname voor GL-PvdA klein?
a: Ja, die is klein, omdat zowel VVD en NSC programmatisch teveel van GL-PvdA verschillen, bijvoorbeeld op het asielbeleid.
b: Timmermans is tegenstrijdig geweest over de inzet van 2030 als streefjaar van stikstofreductie. Dat maakt GL-PvdA onbetrouwbaar voor een nieuw kabinet.
c: De kans is zeker nog aanwezig, omdat achter de schermen overleg is gevoerd voor het samengaan van VVD, NSC en GL-PvdA in een kabinet.
d: Timmermans is mans genoeg om GL-PvdA in een aanstaand kabinet te loodsen, want hij is daarvoor bereid veel programpunten in te leveren.

Wiebe Dooper

Eerder verscheen:

https://www.brekt.nl/verkiezingstournee-2023-1-cdk-arno-brok-vvd-lid/

https://www.brekt.nl/verkiezingstournee-2023-2-cda-lijsttrekker-henri-bontenbal/

https://www.brekt.nl/verkiezingstournee-2023-3-d66-lijsttrekker-rob-jetten/

https://www.brekt.nl/verkiezingstournee-2023-4-aant-jelle-soepboer-nsc-en-fnp/


https://www.brekt.nl/verkiezingstournee-2023-6-pieter-omtzigt-nsc/