Categorieën
Columns Dieren Politiek

VERKIEZINGSTOURNEE 2023: 12. ESTHER OUWEHAND, PARTIJ VOOR DE DIEREN

Lijsttrekker Esther Ouwehand heeft woelige maanden achter de rug in de Partij voor de Dieren (PvdD). Een affaire rondom haar integriteit en een bestuurswisseling hebben de partij geen goed gedaan. In de laatste peiling van Maurice de Hond scoort PvdD 5 zetels.

PvdD heeft terecht veel Nederlanders wakker geschud met betrekking tot het welzijn van dieren. Op 24 oktober 2023 werd in de Tweede Kamer een voorstel van de PvdD aangenomen tegen de groei van eendenhouderijen. En op 26 oktober volgde een voorstel om vleeskuikens ofwel plofkippen niet langer met 21 dieren op één vierkante meter te proppen.

Ook is er een serieus debat gaande binnen de PvdD om aan collegevorming mee te doen in gemeenten en provincies en ook aan kabinetsdeelname. Tegelijk zal de PvdD dan concessies moeten doen. De vraag is of dat kan met een partij die ervan houdt om resolute standpunten in te nemen aangaande dierenwelzijn, milieu, economie en natuur.

De twee meerkeuzevragen gaan over die eventuele kabinetsdeelname van PvdD en de inzet voor dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen.

(1) Is kabinetsdeelname van PvdD verstandig?
a: Nee, beslist niet. Deze partij moet alleen vanuit het parlement opkomen voor het welzijn van dieren. Dat proces verloopt immers succesvol.
b: Dat hangt ervan af. Als de partij rond de 10 zetels behaalt, valt deelname niet langer uit te sluiten.
c: Natuurlijk, omdat de PvdD in een kabinet met eigen wetgeving veel meer voor dieren kan betekenen.
d: Kabinetsdeelname is onverstandig, omdat compromissen de partij verzwakken en er een splitsing ontstaat tussen realisten en principiële partijleden.

Actiegroep Oostvaardersplassen de “waarheid” wij zwijgen niet! heeft veel kritiek op het beheer van Staatsbosbeheer.

(2) Staatsbosbeheer heeft het beheer over de Oostvaardersplassen en voert het beleid daarover uit van de provincie Flevoland. Op welke wijze kan de PvdD verbetering aanbrengen aan het welzijn van dieren in de Oostvaardersplassen?
a: De Tweede Kamerfractie van PvdD dient meer druk uit te oefenen op de Provinciale Staten Flevoland, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Voedsel (NVWA) om scherper toe te kijken op het beheer van Staatsbosbeheer.
b: Van de PvdD wordt meer actiebereidheid verwacht ten aanzien van Staatsbosbeheer met name als het gaat om het niet bijvoederen van de zogenaamde grote grazers.
c: De partij dient een diepgaand onderzoek te eisen van het nieuwe kabinet over het uitvoerend beheer van Staatsbosheer inzake het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen.
d: De partij kan meer samenwerken met reeds bestaande actiegroepen, zoals Oostvaardersplassen de “waarheid” wij zwijgen niet!, om het dierenwelzijn snel te verbeteren.

Wiebe Dooper

Eerder verscheen:

https://www.brekt.nl/verkiezingstournee-2023-7-mirjam-bikker-christenunie/

https://www.brekt.nl/verkiezingstournee-2023-8-dilan-yesilgoz-vvd/