Categorieën
Geschiedenis Sneek Sociaal

LC 14-10-1959: BURGEMEESTER RASTERHOFF VERGELIJKT SNEEK MET EEN VROUW

Tijdens een bijeenkomst van het gewest Friesland in oktober 1959 van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in het Amicitia Theater, houdt burgemeester Ludolf Rasterhoff van Sneek een grappige speech, aldus de Leeuwarder Courant.

In deze toespraak vergelijkt hij zijn stad met een vrouw: ‘Sneek is steeds charmant, weet zich steeds aan te passen en ziet er steeds even jeugdig uit.’

LC-artikel van 14 oktober 1959.

De meeste aandacht gaat uit naar mevrouw Pelleboer uit Wageningen in het ochtendprogramma. Ze zegt dat politiek nogal theoretisch is en daardoor vrouwen niet altijd aanspreekt. Ook gaat Pelleboer uitgebreid in op de geschiedenis van Europa. Voor de toekomst is het volgens haar een lastige zaak om eenheid in Europa te realiseren, ‘maar of wij willen of niet, wij zullen naar een verenigd Europa moeten groeien’.

In het middagdeel treedt voordrachtkunstenares Nel Oosthout op met de voordracht ‘De onsterfelijke dwazen van Hollywood tot Nazareth‘, van Gallico.

WD

Geraadpleegde bron:

Leeuwarder Courant, 14 oktober 1959: https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19591014-7002&vw=org&lm=rasterhoff%2Csnek%2CFRD%2CLC%2CBNH%2C0