Categorieën
Commentaar Fryslân Geschiedenis Onderwijs Politiek Sneek Sociaal Verkeer Vervoer Workum

LC 03-12-1969: SPOORLIJN SNEEK-WORKUM IN DE KNEL

De Leeuwarder Courant (LC) bericht op 3 december 1969 over een door Gedeputeerde Staten (GS) geïnitieerde bijeenkomst over de dreigende opheffing van het spoortraject Sneek-Staveren. GS verwachtte het voorgenomen schrappen van deze spoorlijn niet van de regering, mede omdat de provincie veel werk verrichtte om de bootverbinding Staveren-Enkhuizen in stand te houden.

De hearing van GS wordt op 22 december in gemeenschapshuis De Klameare in Workum gehouden, waarvoor allerlei actoren, onder wie gemeentebesturen, uit de Zuidwesthoek zijn uitgenodigd.

Burgemeester Ludolf Rasterhoff (1905-1975) bestuurt Sneek tussen 1946 en 1970. In 1945 is hij waarnemend burgemeester.

Burgemeester L. Rasterhoff

Het lezen van diverse reacties, zoals die van burgemeester L. Rasterhoff van Sneek, maakt het artikel interessant. Hij vindt het onbegrijpelijk dat staatssecretaris M.J. Keyzer met de opheffing akkoord gaat. ‘Er zijn allerlei lijnen in Nederland onrendabel; dat zijn volgens mij noodzakelijke offers voor het maatschappelijke en economische leven‘, aldus Rasterhoff.

Het blijkt bij de opheffing van de spoorlijn te gaan om een tekort van negen ton en dat vindt de Sneker burgemeester een klein bedrag, gerelateerd aan de veel grotere tekorten van het openbaar vervoer in de grotere steden. ‘Ik vind het dan ook zeer onbillijk om zo’n betrekkelijk groot gebied een middel van vervoer te ontnemen. Bovendien is het wegenpatroon in deze streek niet van dien aard, dat een gelijkwaardig vervangingsmiddel mogelijk is.’

Ondernemer Tjallema

G.P. Tjallema, voorzitter van de afdeling Sneek van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, vraagt zich als ondernemer af hoe lang je een dergelijke onrendabel lijn kunt continueren. In ieder geval erkent hij het belang van de spoorlijn voor werknemers. Een gehouden proef om met de bus naar Sneek te gaan, liep namelijk uit op een mislukking.

Rector de Boer

Volgens H. de Boer, rector van de Rijksscholengemeenschap, komt door het vervallen van de spoorlijn Sneek-Staveren de Zuidwesthoek verder in het isolement. En: ‘Demografisch gezien is het al een steriel gebied, zonder industriekernen‘, aldus De Boer.

PvdA-wethouder Michel Rietman doorziet onvoldoende de nadelige effecten van de autoluwe proef in de Sneker binnenstad.

Conclusie

Het spoortraject Sneek-Stavoren bestaat in 2024 nog. Gelukkig maar. De
spoorlijn is en blijft nu en in de toekomst noodzakelijk.

Op 2 januari 2024 wordt Sneek wel geconfronteerd met een autoluwe pilot in de binnenstad. De nadelige gevolgen van deze verkeersproef worden door het college en de raad van Súdwest-Fryslân onderschat.

Als binnenkort de verkeersbegeleiders van de pilot weg zijn, wordt er meer beboet. Automobilisten die de bebording niet lezen worden geflitst en ontvangen een bon in de brievenbus van € 130,-. Het zal dan met name gaan om mensen van buiten de regio.

Het zal tot gevolg hebben dat de toeristische en gastvrije status van Sneek op het spel komt te staan. PvdA-wethouder Rietman, verantwoordelijk voor de autoluwe pilot, heeft bij dat knellende vraagstuk nog niet stilgestaan. Maar hij krijgt dat wel op zijn bordje.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19691203-5001&vw=org&lm=rondweg%2Csnek%2CLC%2CBNH%2C0