Categorieën
Humor Politiek

VERKIEZINGSTOURNEE 2023: 3. D66-LIJSTTREKKER ROB JETTEN

D66-lijsttrekker Rob Jetten is in het demissionaire kabinet Rutte IV minister voor Klimaat en Energie. Hij heeft de dappere taak op zich genomen om D66 uit de misère te halen. In diverse peilingen scoort de partij onder de 10 zetels, ofschoon dat er momenteel 24 zijn.

De partijsite is uiteraard positief over lijsttrekker Jetten:
Als Kamerlid stond hij aan de wieg van de Klimaatwet en het Klimaatakkoord. Zijn strijd voor meer klimaatactie leverde hem als Kamerlid de geuzentitel klimaatdrammer op.’

Aan iedere meerkeuzevraag over politicus en lijstrekker Jetten gaat een inhoudelijke introductie vooraf met daarboven het onderwerp.

(1) Bestuurscultuur

Toen Sigrid Kaag in 2021 D66-lijsttrekker was, promootte ze een nieuwe bestuurscultuur. In de uitgesproken speech van lijsttrekker Jetten op
2 september 2023 noemt hij nergens de bestuurscultuur van Kaag.

Waarom noemt Jetten in zijn speech niet de nieuwe bestuurscultuur waarvoor Kaag pleitte?
a. Dit is een bewuste keus van Jetten, omdat de geambieerde bestuurscultuur van Kaag in geen enkel opzicht van de grond kwam
b. Jetten was medeverantwoordelijk voor het falen van die bestuurscultuur en hij wil daar niet aan worden herinnerd
c. Jetten is een realistische politicus en past er wel voor op hoogdravende zaken te benoemen
d. Jetten zijn politieke gedachten gaan ook uit van een nieuwe bestuurscultuur, alleen mijdt hij dat begrip

(2) Onderwijs

In zijn toespraak is Jetten lovend over de houding van D66 ten aanzien van het onderwijs: ‘Maar uiteindelijk is er maar één partij die altijd de daad bij het woord voegt. Die altijd investeert in leraren, in studenten, in vakmensen, in wetenschappers, in een leven lang leren. Die partij is D66.’

Jetten blijkt onvoldoende kennis van onderwijszaken te hebben, omdat:
a. in de jaren dat D66 regeringspartij was, het lerarentekort alleen maar toenam
b. D66 teveel progressieve waarden in het onderwijs wil benadrukken
c. het beginsel van een leven lang leren uitgaat van een ideale situatie, en daar is helemaal geen sprake van in het onderwijs
d. hij niet snapt dat het beroep van leraar geenszins aantrekkelijk is voor jongeren.

Verkiezingsaffiche uit 1981.

(3) Laag in de peilingen

D66 scoort in allerlei verkiezingsonderzoeken laag in de peilingen. Mede daarom wil Jetten op een andere wijze van politiek bedrijven.

Lijsttrekker Jetten verwacht D66 uit het slop te trekken, omdat hij:
a. de nare spelletjes van Sjoerd Sjoerdsma en Tjeerd de Groot niet meer toestaat
b. een geboren optimist is en de gebreken van Kaags politieke erfenis doorziet
c. als klimaatminister uitermate goed uit de verf komt en als partijleider voortborduurt op dat succesverhaal
d. ervan overtuigd is dat het sociaal-liberalisme goed aansluit bij wat de gemiddelde burger met Nederland en Europa wil

Over de samenstelling van de vragen en de opgestelde antwoorden kan niet worden gecorrespondeerd. Het komt voor dat bij een bepaalde vraag meer dan één antwoordmogelijkheid als juist kan worden aangemerkt. Over deze inhoud mag in familiekring van gedachten worden gewisseld.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://d66.nl/nieuws/nieuwe-energie-voor-nederland/