Categorieën
Columns Humor Politiek

VERKIEZINGSTOURNEE 2023: 1. CdK Arno Brok, VVD-lid

BREKT.NL start de Verkiezingstournee 2023, die is voorzien van inhoud en humor. Niemand minder dan CdK Arno Brok bijt de spits af. Hij is lid van de VVD.

Brok is een ambitieuze liberaal die wethouder was in de Friese hoofdstad, burgemeester van Sneek en Dordrecht. Vanaf het voorjaar van 2017 is hij de grutske Commissaris der Koning fan it Heitelân.

Of Brok de sprong durft te wagen naar het nieuwe kabinet is uiteraard de vraag. Maar hij staat of komt zeker voor op een lijstje van kandidaat-bewindslieden.

Er volgen enkele meerkeuzevragen over het mogelijke vertrek van CdK Brok, die hierbij aan het hooggeëerde lezerspubliek worden voorgesteld.

(1) CdK Brok heeft twijfels om in een volgend kabinet te stappen, omdat:
a. hij veel te graag de rol van Friese Zonnekoning vertolkt
b. de ijdele liberaal Brok niet tegen kritiek kan en daarom prefereert in it smûke Heitelân te blijven
c. Brok terechte zelfkritiek heeft die inhoudt dat hij de kwaliteiten mist om op het landelijke niveau politiek te opereren
d. de nieuwe Friese coalitiepartijen: BBB, CDA, FNP en CU, hem inmiddels smeken om zijn baan als CdK nog jarenlang te behouden

(2) De Fryske mienskip gunt CdK Brok van harte een ministerspost, en:
a. als aanstaand bewindsman op cultuur wordt verwacht dat Brok voor Fryslân veel gedaan krijgt
b. de Friese burgemeesters sturen aanstaand minister Brok nog een geheime brief over salarisverhoging
c. bij Henk Deinum thuis gaat de vlag uit indien Brok vertrekt
d. zijn huidige woordvoerder Gerrit Hofstra huilt nachtenlang bij zijn partner Ingrid Spijkers, zij is hoofdredacteur van Omrop Fryslân

Over de samenstelling van de vragen en de opgestelde antwoorden kan niet worden gecorrespondeerd. Het komt voor dat bij een bepaalde vraag meer dan één antwoordmogelijkheid als juist kan worden aangemerkt. Over deze inhoud mag in familiekring van gedachten worden gewisseld.

Wiebe Dooper