Categorieën
Columns Politiek

VERKIEZINGSTOURNEE 2023: 8. Dilan Yeşilgöz, VVD

Dilan Yeşilgöz heeft de ambitie getoond om demissionair premier Mark Rutte als VVD-leider en lijsttrekker op te volgen.

Enerzijds is het een lastige taak om Rutte op te volgen, omdat hij zeer lang premier is geweest. Ook beschikt Rutte – meer dan welke politicus van deze tijd – over een briljant inzicht. Dat heeft hij laten zien op 7 juli 2023, toen Rutte IV viel en de opeenvolgende dagen daarna.

Anderzijds werd het tijd voor het vertrek van de langstzittende premier en heeft hij in een aantal dossiers, als bijvoorbeeld de Toeslagenaffaire en de aardbevingsproblematiek in Groningen, flinke steken laten vallen.

Yeşilgöz doet het naar behoren in de peilingen en ze ligt goed bij de achterban in de partij. Ook valt er weinig af te dingen op haar presentatie in de media. In de tv-debatten, merendeels mondelinge overhoringen op onderwijzersniveau, staat het opsommen van partijstandpunten centraal. Op dit niveau komt Yeşilgöz uitstekend mee.

De opgestelde meerkeuzevragen hebben betrekking op het mogelijke premierschap van Yeşilgöz en het onderscheid tussen klassiek liberalisme en neoliberalisme.

(1) Waar legt Yeşilgöz als toekomstig premier de nadruk op?
a: Ze gaat de woke cultuur beperkingen opleggen en de asielstroom aan banden leggen.
b: Als eerste vrouwelijke premier gaat ze ervoor zorgen dat aan Rutte een zeer hoge onderscheiding wordt verleend.
c: Ze kiest ervoor inkomensgelijkheid in stand te houden.
d: Werken moet lonen en daartegenover staat dat minister-president Yeşilgöz de stijging van uitkeringen niet toestaat.

Uitgave van Mellink en Oudenampsen over het neoliberalisme.

(2) Wat is volgens Yeşilgöz het verschil tussen het klassiek liberalisme en neoliberalisme?
a: Het klassiek liberalisme wordt/werd vertolkt door Rutte en Wiegel, terwijl Bolkenstein het neoliberalisme promootte.
b: Het klassiek liberalisme dateert uit de Griekse Oudheid en het neoliberalisme is veel jonger.
c: De vermaarde econoom John Maynard Keynes (1883-1946) schreef tientallen boeken over het klassieke liberalisme. Hans Wiegel promoveerde op een grondige studie over het neoliberalisme.
d: Het klassiek liberalisme is het authentiek economisch liberalisme waarin individualisme en het vrijemarktprincipe onder meer kernzaken zijn. Het neoliberalisme staat oorspronkelijk een nadrukkelijke rol van de overheid toe als schepper en handhaver van de economische markt en bijbehorende concurrentie.

Wiebe Dooper

Eerder verscheen: