Categorieën
Politiek Sneek Súdwest Verkeer Vervoer

PROGRAMMA TWEEDE BIJEENKOMST ‘AUTOLUW’ IN AAN DE GRACHT TE SNEEK, ZONDAG 21 APRIL

Het programma van de tweede bijeenkomst ‘autoluw’, die op zondagmiddag 21 april tussen 14.30 en 16.30 uur plaatsvindt in Aan de Gracht, Grootzand 4 te Sneek, staat in het teken van oplossingen.

OVERZICHT PROGRAMMA

1. Wiebe Dooper schetst infrastructuur Sneek
In de inleiding volgt een historisch overzicht met enkele voorbeelden van het infrastructureel beleid door de gemeenten Sneek en Súdwest-Fryslân.

2. Per tafel: knelpunten en ervaringen uitwisselen, presenteren
Deelnemers bespreken ervaringen en knelpunten aan tafel om nader met elkaar kennis te maken. Vervolgens worden van elke tafel de hoofdzaken gepresenteerd.

3. Plenair: Welke oplossingen zijn er mogelijk binnen de huidige autoluwe proef?

4. Plenair: Uit welke onderdelen bestaat een alternatieve autoluwe proef?

5. Slotvraag: Op welke wijze kunnen winkeliers/bedrijven tegen de autoluwe proef – meer – politieke druk uitoefenen?

De laatste vraag is van betekenis, omdat in december 2023 maar liefst 136 ondernemers in een brandbrief aan de gemeenteraad waarschuwden voor de negatieve gevolgen van de autoluwe proef in de Sneker binnenstad. Ze schrijven onder meer:

Tot nu toe is de VOS gesprekspartner voor de gemeente
geweest in dit traject. Wij voelen ons als leden niet gehoord
door het bestuur van de VOS. Het is belangrijk voor de raad en
het college om te weten dat een (over)groot deel van de
ondernemers in Sneek, in tegenstelling tot hetgeen het
persbericht doet voorkomen, een volstrekt andere mening heeft
over het nut en de gevolgen van het instellen van de proef.
Wij waren ten tijde van de reactie van de VOS d.d. 6-12-2023
aan de raad op het autoluwe plan naar onze mening nog steeds
in gesprek met deze vereniging
.
(https://www.brekt.nl/brandbrief-werkgroep-bereikbare-binnenstad-sneek-onvoldoende-gehoord/)

Graag tot zondagmiddag in Aan de Gracht.

Wiebe Dooper