Categorieën
Columns

VERHOUDING TUSSEN SNEKER ONDERNEMERS EN PVDA-WETHOUDER RIETMAN VERKRAMPT

Eind april/begin mei week brengt de VOS, Verenigd Ondernemend Sneek, voor het eerst een serie kritiekpunten op de autoluwe proef van de Sneker binnenstad in het nieuws. De ondernemersvereniging heeft dat gedaan zonder verantwoordelijk wethouder Michel Rietman vooraf in kennis te stellen. Dat verklaart een zeker spanningsveld. Rietman vindt het nog te vroeg voor een reactie, aldus de Leeuwarder Courant.

De VOS werkgroep Binnenstad voert tot op heden gesprekken met Súdwest over de verkeersproef. Het is nog maar de vraag of dat overleg in een prettige atmosfeer wordt hervat, omdat de VOS zonder medeweten van Rietman de publiciteit zoekt. Hij kan zich daardoor als gesprekspartner terecht gepasseerd voelen.

De werkgroep werkte de afgelopen tijd aan een uitvoerige beoordeling van de verkeersproef. We hebben dit uitermate zorgvuldig willen doen en ons niet willen laten leiden door allerlei emoties die regelmatig de boventoon hebben gevoerd. Dat klinkt geloofwaardig en diplomatiek. Maar aan de VOS kleeft een smetje door het passeren van Rietman.

Wethouder Rietman tijdens een persbijeenkomst over de autoluwe proef. © Jeroen van der Kallen

De geformuleerde kritiek van de VOS is verder scherp. Zo zijn meningen van betrokkenen ‘scherper en negatiever‘. En: Ondanks de genomen tussentijdse maatregelen verandert de mening van velen niet. Om de geest weer in de fles te krijgen, zal er volgens ons, de VOS werkgroep Binnenstad, door de gemeente SWF een groot gebaar gemaakt moeten worden. Wethouder Rietman zal deze tekstfragmenten niet buitengewoon op prijs stellen.

Ook is het merkwaardig dat de VOS aan de Leeuwarder Courant uitleg weigert over hoe de evaluatie is uitgevoerd, terwijl wel met lef een al dan niet terechte uiteenzetting tegen de autoluwe proef wordt bekendgemaakt. Het gaat onder meer om de volgende zaken:
De autoluwe proef is te groot en te ingewikkeld. Er wordt geen beeld gegeven van de toekomst; het doel van de autoluwe proef is voor veel ondernemers onduidelijk. De Prins Hendrikkade wordt zeer veel benoemd als erg irritant en nutteloos om deels af te sluiten. Er wordt door velen gezegd dat het rustiger is in de stad en de dynamiek eruit is. De tussentijdse maatregelen om o.a. de tijden te veranderen worden tergend langzaam doorgevoerd; dat is onbegrijpelijk. Wij zijn als VOS verrast over het feit dat voor alle aanpassingen een verkeersbesluit van 6 weken nodig is. Dat is ons anders verteld in het voortraject. Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat in een pilot je direct kan bijsturen. Dit blijkt dus niet zo te zijn en daarom duren die aanpassingen ook steeds, in onze ogen, veel te lang.

RODE STOPKNOP TEGEN ‘AUTOLUW’.

Het is gissen waarom de VOS heeft gekozen voor een publicitaire aanval op de autoluwe proef. Wethouder Rietman kan heus wel tegen een stootje, maar hij is nauwelijks opgewassen tegenover de nadelen van zijn eigen te zelfvoldane politieke optreden.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

Leeuwarder Courant, donderdag 2 mei 2024.
https://www.ondernemendsneek.nl/actueel/nieuws/pilot-autoluw