Categorieën
Nederland Sociaal Voedsel

Eén op de zeven Nederlanders ervaart vorm van voedselnood

Deel wil voedselhulp maar krijgt dit niet.

(tekst: Ipsos I&O)

In 2021 liet het Rode Kruis door Ipsos I&O (voorheen I&O Research) onderzoek doen om het landelijke beeld omtrent voedselnood in kaart te brengen. In 2024 heeft het Rode Kruis dit onderzoek opnieuw laten uitvoeren, vanwege behoefte aan inzicht in de ontwikkeling rondom dit probleem. Het onderzoek geeft inzicht in hoeveel Nederlanders te maken hebben met voedselnood, onder welke groepen het voorkomt, wat de oorzaken zijn en welke hulpbehoefte mensen hebben.  

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/ipsos-io/voedselnood-en-ontbreken-van-voedselhulp