Categorieën
Columns Politiek Súdwest

EEN KRABBEL AAN UILKJE ATTEMA: CDA-FRACTIEVOORZITTER IN SÚDWEST

Aan de benoeming van het ervaren CDA-raadslid Uilkje Attema tot voorzitter van de fractie, ging nogal wat vooraf. Na het voor mij onverwachte vertrek van de solide Douwe Attema als fractievoorzitter van het CDA, werd na de raadsverkiezingen van 2022 senior Hero Veger naar voren geschoven als fractievoorzitter. Een blundertje, want hij hield het na slechts drie maanden voor gezien. Hij werd opgevolgd door de veel jongere Samantha Joustra, maar ook zij bleef niet bepaald lang. Uiteindelijk nam Uilkje Attema de voorzittershamer van de CDA-fractie over.

Beste Uilkje Attema,

Bovenstaande schermutselingen zijn voor de gemiddelde kiezer in Súdwest nagenoeg onbekend. Maar daarvoor was er al gedoe, toen bepaald niet-revolutionair ingestelde collega-raadsleden als Pieter Greidanus, Johan Steenbeek en Pieter-Klaas de Vries jouw partij vaarwel zegden.

Wethouder Bauke Dam (midden) in een mooi schip tijdens de wereldbeurs BOOT in Düsseldorf, winter 2024. Foto afkomstig van Facebookpagina Bauke Dam.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en verschijnt Bauke Dam, de wethouder van jouw partij, geregeld enthousiast in de krantenkolommen als hij weer grutsk – zijn stopwoordje – een ondernemer bezoekt. Ook ontmoet het bestuur van de VOS (Verenigd Ondernemend Sneek) de goedgemutste Dam graag, want hij doet nimmer ingewikkeld en schikt zich overal in. Daarnaast heeft de mienskip te maken met de stille wethouder Petra van den Akker, die zich natuurlijk elke dag inleest over wat de cultuurhistorie van Súdwest impliceert en te bieden heeft.

Wethouder Petra van den Akker leest iedere avond voor het slapen gaan het indrukwekkende Sneek van veenterp tot waterpoortstad, dat onder toezicht van sociaal geograaf Meindert Schroor in 2011 tot stand kwam.

Ook wordt het een en ander van jou als fractievoorzitter verwacht, zoals het brengen van rust in de fractie, het uitzetten van logische communicatielijnen richting Dam en Van den Akker en het bestuur. Maar jij kunt met name je stempel drukken op het verder ontwikkelen van de CDA-visie in Súdwest. En dat laatste is meteen het allerlastigste, want waar moet je eigenlijk beginnen?

Zorgvraagstukken kun jij, Uilkje, aan bezorgde inwoners van Súdwest uitstekend toelichten. College-raadslid Haye Ketelaar, veehouder van beroep, kan een fleurig persbericht naar Friese media sturen met de mededeling dat er nogal wat kieviten en grutto’s op zijn grasland broeden. Arjen Doedel is zonder meer in staat een uitstekend verhaal over het toeristisch attractieve Makkum af te steken. En Bob van der Werf legt de achterban in enkele volzinnen uit wat het algemeen belang exact impliceert.

De toekomst voor CDA SWF ziet er niet rooskleurig uit.

Het is sneu om te zeggen maar met genoemde voorbeelden onderscheidt het CDA zich niet in bijzondere mate. Daar is een andere insteek voor nodig met echte lef en meer gedurfde inhoud. Door serieuze discussies in de raad te voeren, een gedurfd gezicht met onderscheidende standpunten in de media te brengen en vaker uit de schaduw te stappen van de twee coalitiegenoten. Dat is enerzijds de dikwijls triomfantelijk opererende PvdA en anderzijds de FNP, die onder leiding van Tsjerk Bouwhuis er wel in slaagt een binding met de mienskip te hebben.

Affiche met de oproep een handtekening te plaatsen tegen de autoluwe proef. © BREKT.NL

Jouw CDA dient dus echt uit een grijze zone te komen. En dat is zeker mogelijk door een goed alternatief te presenteren voor de huidige autoluwe proef. Je merkt dan vrij snel dat je partij het ouderwetse zelfvertrouwen terugkrijgt en eveneens de waardering van de burger. En dat is broodnodig voor CDA Súdwest!

Succes ermee!

Mei hertlike groetnis,
Wiebe Dooper