Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Súdwest

AUTOLUWE PROEF SNEEK ONHOUDBAAR DOOR KRITIEK VOS WERKGROEP BINNENSTAD

De autoluwe proef van de Sneker binnenstad die op dinsdag 2 januari werd ingevoerd is politiek niet langer houdbaar door overtuigende kritiek van de VOS werkgroep Binnenstad. Het college van Súdwest-Fryslân, onder wie verantwoordelijk PvdA-wethouder Michel Rietman, zal nu een besluit moeten nemen over de verdere gang van zaken. Wordt de rode stopknop snel ingedrukt of wordt de verkeerspilot in enkele fases beëindigd?

Hieronder treft u het volledige artikel aan van Verenigd Ondernemend Sneek met daarin de kritiekpunten.

WD

PILOT AUTOLUWE BINNENSTAD

De VOS werkgroep Binnenstad en binnenstadmanager Jan Gerbrand Krol zijn zeer nauw betrokken bij alles wat er speelt rondom de pilot van de gemeente SWF inzake autoluw. Bijna dagelijks zijn we in gesprek met ondernemers in de binnenstad van Sneek, want het houdt de gemoederen flink bezig. Vooraf hebben wij vanuit de VOS randvoorwaarden aan de proef gesteld en vanaf het eerste begin van de proef volgen wij het geheel met een kritische blik. Samen met een afvaardiging van de werkgroep Bereikbare Binnenstad, de bewonersorganisatie binnenstad en LTO zitten we in de werkgroep autoluw van de gemeente SWF.

De afgelopen weken heeft de VOS Werkgroep Binnenstad de invoering van de pilot autoluwe binnenstad uitgebreid geëvalueerd. We hebben dit uitermate zorgvuldig willen doen en ons niet willen laten leiden door allerlei emoties die regelmatig de boventoon hebben gevoerd. We hebben gekozen voor een beoordeling op drie belangrijke aspecten:

 • De cijfers van het aantal bezoekers van de binnenstad versus het landelijk gemiddelde
 • De omzetcijfers van een groep ondernemers die een goede afspiegeling vormt van de binnenstad
 • De teneur die wij ervaren bij de ondernemers in de binnenstad

Deze evaluatie biedt inzicht in de voorlopige impact op de binnenstad. De feedback van ondernemers en bewoners over de invoering van de pilot autoluwe proef is de laatste weken scherper en negatiever geworden. Het is een veel besproken onderwerp. De belangrijkste opmerkingen uit deze evaluatie:

 • De autoluwe proef is te groot en te ingewikkeld
 • Er wordt geen beeld gegeven van de toekomst; het doel van de autoluwe proef is voor veel ondernemers onduidelijk
 • De Prins Hendrikkade wordt zeer veel benoemd als erg irritant en nutteloos om deels af te sluiten
 • Er wordt door velen gezegd dat het rustiger is in de stad en de dynamiek eruit is
 • Vooral ouderen hebben het idee dat de bereikbaarheid van winkels enorm is verminderd
 • Enkele winkels aan de route van de Gedempte Pol en de Singel ondervinden direct nadelige invloed van de proef, hetgeen ten koste gaat van de omzet
 • De verkeersregelaars worden als uitermate irritant en als ‘niet-gastvrij’ ervaren
 • De tussentijdse maatregelen om o.a. de tijden te veranderen worden tergend langzaam doorgevoerd; dat is onbegrijpelijk. Wij zijn als VOS verrast over het feit dat voor alle aanpassingen een verkeersbesluit van 6 weken nodig is. Dat is ons anders verteld in het voortraject. Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat in een pilot je direct kan bijsturen. Dit blijkt dus niet zo te zijn en daarom duren die aanpassingen ook steeds, in onze ogen, veel te lang.

Ondanks de genomen tussentijdse maatregelen verandert de mening van velen niet. Om de geest weer in de fles te krijgen, zal er volgens ons, de VOS werkgroep Binnenstad, door de gemeente SWF een groot gebaar gemaakt moeten worden. Dat geeft weer ruimte om met de ondernemers en de gemeente over de toekomst te spreken. Nu hangt de autoluwe proef als een donkere wolk boven ons.

Wij staan voor onze ondernemers en hebben de gemeente SWF de volgende maatregelen voorgesteld:

 1. De Prins Hendrikkade moet weer geopend worden.
 2. Op de Singel de begintijden van afsluiting wijzigen van 12.00 uur naar 13.00 uur.
 3. Er moet een campagne gevoerd worden waarbij de gastvrijheid van Sneek voorop komt te staan. Dit gaat ook de oudere doelgroep weer vertrouwen geven om naar Sneek te komen.
 4. De huidige compensatieregeling versoepelen voor de winkels die direct omzetverlies hebben geleden door de autoluwe proef.
 5. Ondernemers van met name de Singel en Gedempte Pol hebben behoefte aan duidelijkheid. Wij zouden graag zien dat de gemeente SWF het gesprek aangaat over de herinrichting van de Singel en Gedempte Pol.

Ook kunt u raadplegen: https://www.ondernemendsneek.nl/actueel/nieuws/pilot-autoluw