Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Geschiedenis Politiek

4. Burgemeester Jan Bruinsma van Bolsward, een bourgondiër pur sang (deel 2)

Een uitermate feestelijk huwelijk

In Bolsward trad Jan Bruinsma op 14 juli 1947, bijna vier maanden nadat hij in Bolsward benoemd was, in het huwelijk met Trees (Theresia Maria Josefine Pauline) Schilte, een Delftse die hij tijdens de oorlog leerde kennen. Ze kregen zes dochters en een zoon.

Het was op deze maandag, hun huwelijksdag, dat Bolsward al kon kennismaken met de feestelijke inborst van Jan Bruinsma. Alvorens Jan Heeres (ARP) als locoburgemeester het burgerlijk huwelijk voltrok, was het a.s. echtpaar niet via de voor het stadhuis liggende Jongemastraat, maar via de Kerkstraat en de ongeveer vijf jaar eerder gebouwde secretarie naar de raadzaal gelopen. Nadat Heeres zijn werk had gedaan, betrad het echtpaar het bordes van het stadhuis waar bleek dat hun een zanghulde van tientallen scholieren te wachten stond, die hen opwachtten in de Jongemastraat. Vervolgens werd op het stadhuis al een receptie gehouden.

Daarna trok het gezelschap naar de al propvolle r.k. Sint Franciscus kerk, vlakbij op de Grote Dijlakker, om het kerkelijk huwelijk te zien inzegenen. Dat ging langs een haag van katholieke (bewaarschool)kinderen die een door meester Van der Ven geschreven lied hadden ingestudeerd. Het hele gezelschap vertrok daarna naar de even verderop gelegen Martinikerk waar voor een eveneens volle kerk een concert werd gegeven. Teruglopend over de Grote Dijlakker, en daarna de Rijkstraat en Appelmarkt werd het Marktplein bereikt. Daar kon door een grote menigte Bolswarders geluisterd worden naar een serenade. Tenslotte gingen de feestgangers gezamenlijk op weg naar het dan weer Julianapark geheten (deze naam was tijdens de bezetting verboden) groene wandelgebied aan de oostkant van de stad, waar de feestdag werd afgesloten, heel laat in de avond…

Het Julianapark in Bolsward waar menig feest waar Jan Bruinsma bij betrokken was, zich afspeelde. © Willem Haanstra

Bruinsma’s Bolswarder periode, waarin een soort van culturele wederopbouw van de stad plaatsvond, kenmerkte zich door zijn initiatieven om de stad nieuw, maar vooral meer, leven in te blazen, met name door het organiseren van feesten en partijen waarbij Jan Bruinsma vaak het initiatief nam en altijd voorop liep. Het leek zijn levenstaak te zijn om Bolsward opvallend op de kaart te zetten, en dat lukte hem. Een joviale bourgondiër, zo leerde de stad hem kennen, rooms-katholiek ook. In deze periode in de historie van Bolsward waren de geloofsgevoelens bij vele inwoners zodanig dat de godsdienstige overtuiging van de burgemeester meest belangrijker was dan de wijze waarop hij, mede, de stad bestuurde. En dat besturen zou duren tot januari 1957.

Een Bolswarder periode vol feest..

Al binnen een jaar na zijn installatie nam hij het initiatief, daarbij gesteund door het plaatselijke bedrijfsleven, om de donderdagse weekmarkt nieuw leven in te blazen. Hij benutte een groot deel van de voorpagina van de dan Bolswards Nieuwsblad (na o.a Bolswarder Nieuwsblad, Westergoo, De Jong’s Nieuwsblad en Bolsward’s Nieuwsblad) geheten plaatselijke krant.

In een, lezend met de ogen van deze tijd merkwaardige, oproep schrijft Bruinsma op 16 maart 1948 aan de boeren en veehandelaren in en rond Bolsward dat ze een donderdagse veemarkt kunnen houden op de Nieuwmarkt. Een oproep dus om de veehandel in en rondom Bolsward nieuw leven in te blazen, waarbij hij ook dezelfde donderdag aanwijst om de marktkraampjes te bezoeken en de ‘zo fraai ingerichte’ etalages van de plaatselijke middenstand met een kijkbezoek te belonen.

Bruinsma spreekt ‘(…..) een woord van opwekking tot de vrouwen van Bolsward en de omringende dorpen. Laat Donderdagmorgen de stofzuiger (!) eens rusten en komt naar de stad, zodat het een gezellige drukte wordt…’.

Enkele maanden later geven Bolswarder middenstanders aan zeer tevreden te zijn met het marktinitiatief. De levendigheid op de donderdagen is toegenomen, waarvan niet alleen de eigenaren van de marktkraampjes en de veehandelaren, maar ook de plaatselijke winkeliers profijt trekken.

Vervolgens neemt Bruinsma eveneens het voortouw om te komen tot een heuse automarkt in de binnenstad, eerst volledig geslaagd met rond de 100 motorvoertuigen, later een minder geslaagd initiatief, blijkt.

De door de gemeente aangekochte woning aan de Gasthuissingel die bewoond zou gaan worden door de familie Bruinsma, waarna de opvolgende burgemeester Geukers deze woning ook betrok. © Willem Haanstra

Het pand aan de Gasthuissingel 24 werd gekocht voor fl. 20.000,=.

© Willem Haanstra

In een reeks van tien Bolswarder burgemeesters wordt Jan Bruinsma als vierde beschreven.

Eerder verscheen:
https://www.brekt.nl/4-burgemeester-jan-bruinsma-van-bolsward-een-bourgondier-pur-sang-deel-1/