Categorieën
Foto's Natuur en milieu

DE TOER FAN FIRDGUM

Fotografe Karin de Boer presentearret de toer fan Firdgum. Dit is in gehucht tichteby Tsjummearum oan it waad yn de gemeente Waadhoeke.

WD