Categorieën
Ethiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Wangedrag van de ambtenaar

Overheidswerkgever aangewezen op ‘e-grond’ en ‘ontslag op staande voet’.

Het kan iedere overheidswerkgever overkomen, wangedrag van een ambtenaar. In het klassieke ambtenarenrecht – tot het moment van de normalisering op alle ambtenaren van toepassing – kon wangedrag onder meer leiden tot ontslag wegens plichtsverzuim.

Het behoeft geen verdere toelichting dat sinds de normalisering het grootste deel van de ambtenaren onder het civiele arbeidsrecht valt. Voor die ambtenaren is ontslag wegens disfunctioneren soms mogelijk. Veelal is de overheidswerkgever echter aangewezen op de ontslaggrond verwijtbaar handelen (e-grond) of op het ontslag op staande voet.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/capra-advocaten/ontslaggronden-bij-wangedrag-ambtenaar