Categorieën
Politiek Sneek Súdwest Verhalen Verkeer

VEEL BETROKKENHEID OP TWEEDE BIJEENKOMST ‘AUTOLUW’ IN SNEEK

SFEERVERSLAG

In het gezellige etablissement Aan de Gracht, Grootzand 4 in Sneek, namen op zondagmiddag 21 april ongeveer 33 mensen deel aan de tweede bijeenkomst ‘autoluw’. De aanwezigheid van CDA-raadslid Bob van der Werf, fractie-ondersteuner Peter Wielinga bij GBTL, voormalig raadslid van GroenLinks Rowdy van der Veen en SP-Statenlid Hanneke Goede werd op prijs gesteld.

Hanneke Goede actief op een recente zorgbijeenkomst van de SP in Heerenveen. © Jolanda van Overhagen

Gespreksleider Wiebe Dooper opende het gebeuren even na kwart voor drie, nadat een groep gasten de lunch aan de stamtafel had beëindigd. Hij startte met een beknopt historisch overzicht van enkele infrastructurele zaken van de gemeente Sneek en Súdwest-Fryslân. Vervolgens droegen diverse deelnemers mogelijke oplossingen voor, die binnen de huidige autoluwe proef zouden kunnen plaatsvinden. Allereerst werd naar voren gebracht om onder meer van de Prins Hendrikkade een eenrichtingsroute te maken.

Ook passeerden enkele inhoudelijke aspecten van een bijeenkomst in het Sperkhem de revue, die Súdwest er recent presenteerde. Opvallend was dat iemand uit deze wijk aangaf dat een daarbij aanwezige en in Leeuwarden wonende ambtenaar, niet helemaal op de hoogte was van nogal wat ins en outs van de autoluwe proef.

Etablissement Aan de Gracht ©.

Na de pauze kreeg Rowdy van der Veen, in de vorige collegeperiode raadslid voor GroenLinks, als eerste het woord. Hij pleitte ervoor te onderzoeken of het zinvol is om bijvoorbeeld bakkers, fietsenmakers en slagers buiten het centrum te plaatsen. CDA-raadslid Bob van der Werf gaf genuanceerd aan wat de positie van zijn partij is in het politieke proces van de autoluwe proef en benadrukte daarin de aanwezigheid van data. Hij kreeg nog een kritische vraag van Hanneke Goede (SP) over de standpuntbepaling van zijn fractie gerelateerd aan die data. Voordat Van der Werf ging zitten, ontving hij applaus voor zijn optreden.

Ook werd de merkwaardige positie van Verenigd Ondernemend Sneek ten aanzien van de autoluwe proef nog te berde gebracht. En iemand met een marketingachtergrond voerde aan dat de goede naam van Sneek als aantrekkelijke waterstad door het college reeds in zeer ernstige mate op de proef is gesteld. Eveneens kwam eventuele burgerlijke ongehoorzaamheid aan de orde, maar dit eventueel wel te doen op een herkenbare en zuivere manier. Iemand uit de vastgoedwereld vertelde dat het een goede zaak is als ongeruste burgers een brief schrijven naar de gemeente Súdwest-Fryslân. En eveneens veelvuldig te bellen om duidelijk te maken waar de schoen wringt.

De goede naam van Sneek als waterstad staat zeer onder druk, aldus een marketingdeskundige.

Tenslotte gaf gespreksleider Dooper aan dat wordt doorgegaan met het geven van aandacht aan de autoluwe proef en dat binnen enkele weken een derde bijeenkomst ‘autoluw’ bekend wordt gemaakt. Na afloop werd aan de stamtafel door een aanwezige uit Bolsward geadviseerd juridische deskundigheid in te schakelen voor wat betreft relevante zaken als CO2 uitstoot, stikstofmaterie et cetera, die gelieerd kunnen worden aan de politieke legitimiteit van de autoluwe proef. Een zinvolle gedachte!

Wiebe Dooper