Categorieën
Cultuur Godsdienst Landbouw

‘Rentmeesterschap geldt voor hele maatschappij’

(tekst: Johan Boonen op NieuweOogst.nl)

Bijdragen aan een beweging van christenen die verantwoordelijkheid neemt in vraagstukken rond klimaatverandering en uitbuiting van de aarde. Dat is het doel van het onderzoeksproject ‘Grond’ van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Mirella Klomp van de PThU en Jan van der Stoep van WUR over de noodzaak van een dialoog over grond.

Welke theologische opvattingen leven onder boeren ten aanzien van grond? Wat is de visie van christelijke gemeenschappen in Nederland op grond? Wat zijn de denkbeelden onder predikanten? En hanteren kerkgemeenschappen eisen op het gebied van ‘good practices’ wanneer ze hun grond verpachten aan boeren?

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/10/28/rentmeesterschap-geldt-voor-hele-maatschappij