Categorieën
Politiek

Ook lokale partij kan worden verboden

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Lokale partijen mogen straks geen giften meer aannemen van een niet-Nederlandse donateur. Dat wil minister Bruins Slot bij wet regelen. ‘Schandalig’ dat de overheid politieke partijen kan verbieden. Dat vinden tal van Nederlanders die reageerden op de internetconsultatie van de nog in te voeren Wet op de politieke partijen. Met het wetsvoorstel wil de minister van Binnenlandse Zaken de democratische rechtsorde en de financiële transparantie van politieke partijen versterken – ook van lokale partijen.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuwe-wet-regelt-verbod-en-subsidie-lokale-partijen