Categorieën
Cultuur Ethiek Nederland

Grensoverschrijdend gedrag stoppen? Neem de organisatiecultuur serieus

Grensoverschrijdend gedrag, wordt alom geroepen, komt door de cultuur op de werkvloer. Die moet veranderen. Maar dat gebeurt niet. Erik Essen, onderzoeker aan de HvA, ziet dat het vooral bij de top van organisaties ontbreekt aan cultuursensitiviteit, urgentiebesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Misstanden als ongewenst en grensoverschrijdend gedrag zien we in allerlei branches en organisaties voorkomen. We treffen voorbeelden in de bancaire sector, ziekenhuizen, de film- en theaterwereld, universiteiten, advies- en advocatuurkantoren, de Haagse politiek, de turnsport en recentelijk bij The Voice, Ajax en D66. Dit illustreert de reikwijdte van misstanden op onze werkvloeren. Ongeacht de branche of het type organisatie is er eenzelfde patroon zichtbaar in waar het in deze organisaties aan ontbreekt: een cultuur die tegenwicht biedt aan misstanden. Er heerst juist een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag gedijt. (bron: Sociale Vraagstukken)

Leest u verder via: https://www.socialevraagstukken.nl/grensoverschrijdend-gedrag-stoppen-neem-de-organisatiecultuur-serieus/