Categorieën
Commentaar Sneek Súdwest Verkeer Vervoer

AUTOLUWE PROEF SNEEK SUKKELT VOORT

Het is inmiddels een erkende stellingname dat de autoluwe proef van de Sneker binnenstad geen succes is en dat ook niet gaat worden. Iedere dag zijn de gevolgen van deze mislukte verkeersproef merkbaar.

Ludiek protest tegen ‘autoluw’ met veel aandacht in de media. © Inzender BREKT.NL

De bovenste foto toont een gevaarlijke verkeerssituatie van een vrachtauto die keert op de overgang van de Gedempte Poortezijlen en Singel, ter hoogte van de Suupmarkt en het Kleinzand. Op Facebook is een filmpje zichtbaar van – te – druk verkeer op de Singel, dat onder meer wordt veroorzaakt door bevoorrading, voor 12.00 uur ‘s ochtends. De link is: https://www.facebook.com/reel/422190587204487

Als gevolg van de autoluwe proef rijdt iemand uit de Sneker Noordoosthoek, en hij is bepaald geen uitzondering, iedere dag 12 km extra op en neer naar zijn werk in Heeg. Dat is 60 km per week, 240 km per maand en over elf maanden gerekend, minus vier weken vakantie: 2640 km per jaar. Een andere inwoner van de Waterpoortstad stelt voor dat de gemeente Súdwest-Fryslân een declaratieformulier online dient te hebben voor extra gemaakte kilometers.

Twee lege parkeervakken aan de Singel, ter hoogte van de achteruitgang van Expert. De foto wordt genomen op vrijdagmiddag 10 mei circa 14.15 uur. © BREKT.NL

Op woensdagmiddag 8 mei ontmoet ik een oudere dame uit Makkum, die achter een rollator loopt, met haar nicht uit Harlingen aan de Prins Hendrikkade. Ze vertoeven een dagje in Sneek. De dames proberen bij een verkeersinstructeur helder te krijgen waar de auto die hen op komt halen, het beste kan stoppen. Maar de verkeersinstructeur spreekt nauwelijks Nederlands, aldus de vrouw uit Harlingen. ‘Het is hier een puinhoop. We snappen er niks van’, zegt ze.

Veel gestalde fietsen bij het Kruidvat aan de Kruizebroederstraat. De foto dateert van vrijdagmiddag 10 mei rond 14.00 uur. ©BREKT.NL

Op vrijdagmiddag 10 mei is het met prachtig voorjaarsweer een gezellige drukte in de Sneker binnenstad met volle fietsenrekken aan de Wijde Burgstraat/Kruizebroederstraat en het Schaapmarktplein. Daartegenover staan tien lege parkeervakken aan de Singel tussen de Hooiblokstraat en Kleine Palen. Normaliter staan deze vakken vol. Het illustreert dat bepaalde automobilisten de binnenstad mijden.

Verkeersdrukte op de Jousterkade, vrijdagmiddag 10 mei, door de brug die net dichtgaat. Met name in het Sperkhem wordt verkeersoverlast ervaren door openstaande bruggen. © BREKT.NL

Het college van PvdA, CDA en FNP wil voorlopig nog niets aan de autoluwe proef wijzigen. En dat geeft te denken. PvdA-burgemeester Jannewietske de Vries vertelt op 22 januari op Omroep Súdwest het proces van de verkeersproef te bewaken, maar tot op heden doet ze niets.

Wethouder Rietman tijdens de persbijeenkomst van woensdag 14 februari 2024. © Jeroen van der Kallen

En van haar partijgenoot en verantwoordelijk wethouder Michel Rietman valt evenmin iets te verwachten. Door zijn halsstarrige en arrogante optreden is nogal wat commotie veroorzaakt onder inwoners en winkeliers. Hij heeft dat grotendeels kunnen voorkomen door op de persconferentie van woensdag 14 februari min of meer excuus aan te bieden voor het onjuist invoeren van data in navigatiesystemen en apps om ontwikkelingen van de autoluwe proef tussentijds bij te sturen. Daarnaast laat hij op de persbijeenkomst na om de toen al zorgelijke berichten over de afsluiting van de Prins Hendrikkade voldoende serieus te nemen.

Koopstad Sneek en gemeente Súdwest-Fryslân lijden gezichtsverlies door de huidige autoluwe proef.

Het college van Súdwest-Fryslân en een nog steeds aanwezige raadsmeerderheid voor de autoluwe proef creëren een steeds groter wordende afstand richting de burger. Die opstelling heeft deels te maken met onvoldoende kwaliteiten van het zittend college en een gebrek aan betrokkenheid van diverse raadsfracties.

Wiebe Dooper


.