Categorieën
Nederland Sociaal

De toekomst van jongeren: hoezo veelbelovend?

(tekst: Sociale Vraagstukken)

De positie van jongeren is de laatste jaren niet verbeterd en op een aantal gebieden zelfs verslechterd, blijkt uit de laatste verkenning van het SER Jongerenplatform. Ook blijft de ongelijkheid tussen jongeren verder groeien. Actie is daarom hard nodig. In 2019 stelde het SER Jongerenplatform in de verkenning Hoge verwachtingen voor dat elke jongere in Nederland het maximale uit zichzelf moet kunnen halen (zie elders op deze site). Deze wens staat nog steeds overeind: elke jongere verdient de kans om zich optimaal te kunnen ontplooien. De situatie van jongeren is er echter niet makkelijker op geworden, blijkt uit onze recente verkenning Veelbelovend.

Klik door om verder te lezen: https://www.socialevraagstukken.nl/de-toekomst-van-jongeren-hoezo-veelbelovend/