Categorieën
De Fryske Marren Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Burgemeestersambt minder aantrekkelijk

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl)

Het aantal kandidaten voor burgemeestersvacatures daalt de laatste jaren sterk. Waar in 2016 een hoogtepunt werd bereikt met gemiddeld 30 kandidaten per vacature, waren dat er het afgelopen jaar nog maar 18.

Oorzaak onderzoeken

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), gebaseerd op aangeleverde cijfers door de provincies. Het aantal kandidaten per vacature daalde tussen 2016 en 2023 met 40 procent (zie grafiek onderaan artikel). Daarbij is in de cijfers uitgegaan van het jaar van benoeming. ‘Dit is een trend die we nauwlettend volgen en die verschillende oorzaken kan hebben’, laat het ministerie weten. Omdat de precieze oorzaak onbekend is, wil het ministerie dat in 2024 gaan onderzoeken. ‘Vervolgens kunnen we kijken of en welke gerichte maatregelen we moeten en kunnen nemen.’

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/carriere/aantal-kandidaten-voor-burgemeestersambt-daalt