Categorieën
Foto's

WOLLEGRAS

Els Brouwer fotografeerde in dit voorjaar wollegras. Zij heeft de gave om een opname te voorzien van een mysterieuze sfeer die aanspreekt, zoals ook deze. ‘Eenarig wollegras is kenmerkend voor hoogveenachtige heide en venvegetaties. Het groeit op erg natte en dikke veenbodems met een redelijk constante waterhuishouding. ln de zomer kan het water enkele decimeters onder het maaiveld wegzakken. De standplaats is verder zuur en voedselarm. Buiten hoogveen en zeer natte veenheide, vormen met veenmos verlandende vennen een optimale groeiplaats.’ (bron: https://www.ecopedia.be/planten/eenarig-wollegras)

WD