Categorieën
Bolsward Súdwest Wonen

Nieuwbouwplan Bolsward-Oost: 200 woningen

Een duurzame wijk voor verschillende doelgroepen vormt de basis voor woningbouwproject Bolsward-Oost, waar ruimte is voor 200 nieuwe woningen. Het college van Súdwest-Fryslân legt het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad, de laatste stap voordat toegewerkt kan worden naar de bouw van de woningen.

200 woningen voor alle doelgroepen

In het gebied ten oosten van Bolsward komen onder andere appartementen en hofjes met verschillende woningtypen. Daarnaast is ruimte voor alternatieve woningen zoals eco-woningen.

Woningbouwimpuls

Bolsward-Oost is één van de projecten waarvoor de gemeente subsidie bij het Rijk heeft aangevraagd. Deze woningbouwimpuls maakt het mogelijk om woningen enigszins betaalbaar te houden. Ongeveer de helft van de 200 woningen bestaat uit sociale huur- en sociale koopwoningen.

De gemeenteraad buigt zich op 14 maart, naast het bestemmingsplan ook over de grondexploitatie van het gebied.