Categorieën
Cultuur Geschiedenis Politiek

Eerste handgedrukte prenten voor burgemeesters

(tekst: persbericht op Liwwadders.nl)

Burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden en zijn collega Koen Schuiling van de gemeente Groningen krijgen op 17 mei om 16.00 uur in het atelier van Frisian Colorists & Restorers, gevestigd in de Blokhuispoort in Leeuwarden, de eerste handgedrukte prenten uitgereikt die de opmaat vormen tot een bijzondere uitgave.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het inbinden, restaureren en inkleuren van antieke boeken.

Daarnaast werken de medewerkers van Frisian Colorists & Restorers zo nu en dan aan een eigen project. Zo brachten ze in 2018, Leeuwarden-Fryslân was toen culturele hoofdstad van Europa, Elf steden 11 verhalen uit met teksten van Susan van den Berg (1973 – 2023) en tekeningen van Siebrand Doornkamp. Uitgever was De Ryp, útjouwerij fan de Gerben Rypma Stifting.

Tien Friese vogels

Dit keer staat opnieuw een bijzondere uitgave op stapel, waarin teksten van de Groninger hekeldichter Gerhard Nicolaas Heerkens (1726-1801) centraal staan. Hij beschreef in het boek Aves Frisicae uit 1788 tien Friese vogels, die in de 18e eeuw bepalend waren voor het Fries/Groningse landschap. Voor zover bekend is er van dit in het Latijn geschreven boek nooit een vertaling verschenen.

Handgemaakte uitgave

Zinsneden uit Aves Frisicae zullen metrisch worden vertaald, in het Nederlands door Niels Bakker en ook in het Fries en het Gronings door respectievelijk Goffe Jensma en Klaas Pieterman. Siebrand Doornkamp zorgt voor passende illustraties van de vogels en hun eieren, die in de originele uitgave ontbreken. Deze afbeeldingen worden overgezet op een drukplaat en met de antieke cilinder handpers van het bedrijf gedrukt en uiteindelijk met de hand ingekleurd. Tevens zal er een publieke versie van de handgemaakte uitgave op de markt worden gebracht, door utjouwerij de Ryp.

Heerkens

Heerkens was een markante persoonlijkheid, die een groot deel van zijn leven in de stad Groningen heeft gewoond. Het toeval wil dat een opmerkelijk door hem nagelaten voorwerp, momenteel te bekijken is in het Groninger Museum. Het betreft een grafzerk die Heerkens in 1758 liet plaatsen op het graf van zijn overleden hond. Het verhaal gaat dat het beest hem ooit het leven redde tijdens een vechtpartij in een Italiaanse kroeg. De grafzerk wordt door sommige historici om die reden gezien als een oprecht eerbetoon aan de viervoeter, maar het is niet uit te sluiten dat Heerkens de zijns inziens overdreven grafschriften van onbeduidende mensen op de hak wilde nemen.

Ook kunt u raadplegen: https://www.liwwadders.nl/eerste-handgedrukte-prenten-voor-burgemeesters/