Categorieën
Dieren Natuur en milieu Onderzoek

Aantal weidevogels blijft hard dalen

Nieuwkomers verbeteren de Nederlandse vogelstand. Met weidevogels gaat het nog steeds beroerd.

(tekst: Marten Hendriksma op BinnenlandsBestuur.nl)

Het gaat goed en slecht met de vogels in Nederland. De populaties van vogels die hier broeden waren in 2023 gemiddeld ruim 28 procent groter dan in 1990, vooral te danken aan moeras- en zoetwatervogels. Maar het aantal de boerenlandvogels zoals de grutto daalt ondanks alle genomen maatregelen nog altijd.  

Grutto

Van 185 soorten zijn er 92 in aantal toegenomen, 83 afgenomen, bleven 9 soorten stabiel, en is van één soort de trend onzeker. De sterkste toename kennen broedvogels van moeras en zoetwater, zoals de grote zilverreiger. De sterkste daling is te zien onder boerenlandvogels, zoals de grutto. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Sovon.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/vogelstand-verbetert-maar-aantal-weidevogels-blijft-hard-dalen