Categorieën
Foto's

IN ALLE VROEGTE OP DE HEI

De grootsheid der dingen ligt in het zomerkwartier met name in de vroegte, zoals in de aanpak van Wim Schut. Hij schildert met zijn fotocamera een tafereel in de prille ochtend op de hei. Na enkele uren ontkomt niets en niemand aan de straling van de zon. Onopvallend loopt de boswachter stilletjes rond. Hij is alert op rooksignalen van een eventuele heidebrand.

WD