Categorieën
Commentaar Ethiek Sneek Súdwest Verkeer

HOE PVDA-BURGEMEESTER JANNEWIETSKE DE VRIES VAN SÚDWEST VERSTEK LAAT GAAN MET DE AUTOLUWE PROEF SNEEK

Burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân laat het ten aanzien van de autoluwe proef in de Sneker binnenstad afweten. Ofschoon daar duidelijk officieel omschreven burgemeesterstaken voor bestaan, zoals: het toezien op uitvoering van gemeentelijk beleid, bevorderen van integriteit en bewaken van veiligheid.

Ingang Marktstraat 3. © BREKT.NL

Geen toezicht op uitvoering autoluwe proef

Burgemeester De Vries heeft niets relevants gedaan om de uitvoering van de autoluwe proef bij te sturen, terwijl ze wel op de hoogte is van het aanwezige sluipverkeer dat in talrijke straten van de Waterpoortstad voor ergernis zorgt. Ook kost het geen moeite vast te stellen dat de geplande twee weken aanwezigheid van verkeersbegeleiders met ruim negentien weken is overschreden en dat deze mannen in gele pakken in diverse opzichten inadequaat zijn geïnstrueerd door de gemeente; om het uit de hand gelopen kostenplaatje even niet te vergeten. Daarnaast kan de brandbrief, ondertekend door 136 ondernemers, de burgemeester eveneens niet zijn ontgaan. De meest vooraanstaande ondertekenaar van deze brief is Geert Jan Douma, directeur van Douma Staal in Sneek, en vanaf 1 januari 2014 kamerheer van Zijne Majesteit de Koning.

Eerder dit jaar wordt duidelijk dat de benoemingscommissie uit de raad van mening is dat burgemeester De Vries voor nog een periode van zes jaar kan worden herbenoemd. Ze wordt zelfs een strategisch vernieuwer genoemd. Gezien De Vries de uitvoering van de verkeersproef op zijn beloop laat, staat genoemde kwalificatie in schril contrast met haar daadwerkelijke kwaliteiten.

Wethouder Rietman tijdens de persbijeenkomst van woensdag 14 februari 2024. © Jeroen van der Kallen

Geen bevordering integriteit

Hylke Jellema, raadslid Forum voor Democratie, haalt boven water dat onder verantwoordelijkheid van PvdA-wethouder Michel Rietman onjuiste gegevens in navigatiesystemen en apps zijn geplaatst om ontwikkelingen van de autoluwe pilot tussentijds bij te sturen. Dit komt aan de orde in de raadsvergadering van donderdag 8 februari 2024.

Een week later op woensdag 14 februari 2024 presenteert PvdA-wethouder Rietman in een persbijeenkomst een marginale wijziging in de autoluwe proef, namelijk dat deze wordt teruggedraaid van 18.00 uur naar 17.00 uur. Hij laat echter na excuus te maken voor het invoeren van de onjuiste data. Hieruit kan worden geconcludeerd dat burgemeester De Vries heeft nagelaten daarop aan te dringen. Een missertje omtrent het bevorderen van integriteit.

Gevaarlijke situatie met een vrachtauto die keert op de overgang Gedempte Poortezijlen en Singel in Sneek, vrijdag 10 mei. © Inzender BREKT.NL

Niet letten op verkeersveiligheid

Bijna iedere politiek geïnteresseerde Nederlander weet dat de burgemeester tot taak heeft de openbare orde en veiligheid in de gemeente heeft te handhaven. Maar dit onderdeel gaat aan burgemeester De Vries voorbij met betrekking tot dagelijkse situaties van verkeersonveiligheid in Sneek, veroorzaakt door de amateuristische opzet en uitvoering van de autoluwe proef. Mede door de besluiteloosheid van De Vries worden verkeersdeelnemers in de Waterpoortstad reeds meer dan vijf maanden geconfronteerd met riskante situaties.

Kaart Sneker binnenstad uit 2014.

Onvoldoende kennis van zaken

Ook begrijpt burgemeester De Vries weinig tot niets van de infrastructuur in en om de stad Sneek, want ze vertelt in een tv-uitzending van Omroep Súdwest op maandag 22 januari 2024, dat ze via de rondweg van Sneek sneller bij het stadskantoor aan de Marktstraat is dan langs de Prins Hendrikkade. Ze geeft al dan niet opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken, want langs de Prins Hendrikkade is vanaf haar woonplaats juist wel de snelste route.

Daarnaast geeft de burgemeester een vertekend beeld van de eerste resultaten van de autoluwe pilot die op dinsdag 2 januari van start gaat. Ze zegt in dezelfde uitzending:

‘Veranderen is best wel moeilijk. Zeker, die eerste weken moeten mensen zich aanpassen en nieuwe routes ontdekken. En, wij zien al dat dat beter gaat. Dus zo langzamerhand leren mensen die routes ook.’

Ook hier geeft burgemeester De Vries opnieuw een onjuiste weergave, omdat vanaf het begin van de autoluwe proef het juist niet goed gaat met het vinden van nieuwe routes. De Vries houdt zich gewoonweg niet bezig met het sluipverkeer in Sneek, anders maakt ze deze weinig intelligente uitspraak niet.

Slot

In het tv-programma zegt de burgemeester verder over de autoluwe proef: ‘Ik kijk wel naar het proces of het allemaal goed verloopt.’ Echter, deze uitspraak maakt De Vries niet waar. Ze staat langs de zijlijn.

PvdA-burgemeester Jannewietske de Vries is geen bestuurder die tot veel in staat is. Wel gaan het uitoefenen van representatieve functies haar goed af, zoals het knippen van linten, en het leiden van een doorgaans saaie raadsvergadering.

PvdA-fractievoorzitter Marijke Roskam in Súdwest-Fryslân is een zeer goede vriendin van burgemeester Jannewietske de Vries en een partijgenoot. © SWF

De provinciale pers is niet of nauwelijks analytisch en kritisch ten aanzien van het functioneren van burgemeester De Vries. In deze context dient Walter Monster, chef nieuws bij de Leeuwarder Courant, te worden genoemd. Hij is de partner van Marijke Roskam, zij is de PvdA-fractievoorzitter in Súdwest-Fryslân en al jarenlang een hartsvriendin van Jannewietske de Vries.

Sa rinne de hazzen troch de mienskip en de autolije stritten fan Snits!

Wiebe Dooper

https://www.burgemeesters.nl/themas/over-het-ambt/taken-van-de-burgemeester/

https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2013/12/16/nieuwe-kamerheren-in-drenthe-en-friesland