PVDA-WETHOUDER RIETMAN LIET OPZETTELIJK ONJUISTE DATA INVOEREN OM DE AUTOLUWE PROEF BIJ TE STUREN

Hylke Jellema, raadslid Forum voor Democratie in Súdwest-Fryslân, haalde boven water dat PvdA-wethouder Michel Rietman een maand lang onjuiste gegevens liet invoeren in navigatiesystemen en apps om ontwikkelingen van de autoluwe pilot tussentijds bij te sturen. In de raadsvergadering van donderdag 8 februari kwam dit aan de orde in het Bestjoershûs aan de Marktstraat in … Meer lezen over PVDA-WETHOUDER RIETMAN LIET OPZETTELIJK ONJUISTE DATA INVOEREN OM DE AUTOLUWE PROEF BIJ TE STUREN