Categorieën
Foto's Fryslân Geschiedenis Natuur en milieu

Een, twee, drie en overal paddo’s

Annejan Heida richtte zijn camera op een veelheid aan paddo’s in het park van landgoed Groot Vijversbrug bij Tietjerk. Een geslaagde herfstblik.

‘De villa Vijversburg met het omliggend park is aangelegd sedert 1844 door de arts Nicolaas Ypey (parknaam: Bos van Ypey). Zijn echtgenote Baudina Looxma was enig kind van de eigenaar van het landgoed, de koopman Age Looxma. Tevens werd in 1850 de oostelijk gelegen bouwval slot Toutenburg aangekocht en afgebroken. Na het overlijden in 1892 van hun enige en ongehuwde zoon (Age Looxma Ypey) werd bij zijn testament (‘tot aandenken aan mijne moeder’) de Stichting Op Toutenburg opgericht om het park en de villa te beheren.’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_Vijversburg)

WD