Categorieën
Columns Sneek Sociaal Súdwest Welzijn Zorg

VERSNIPPERD DEBAT RONDOM BEHOUD ANTONIUS

(betreft: herhaald bericht uit 2023)

De besturen van vier Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en VGZ droppen op 20 juni 2023 in de media dat Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen binnen tien jaar worden gesloten. Daarvoor in de plaats komt een nieuw ziekenhuis bij Joure. ‘Huisartsen stonden op hun achterste benen toen ze dat hoorden’, zegt PvdA-wethouder Marianne Poelman van Súdwest tijdens een persbijeenkomst op vrijdagochtend 28 juli 2023.

Ook de politiek reageert verbaasd, onder wie ook Poelman en collega-wethouder Sybrig Sytsma uit Heerenveen. Sytsma zegt op 20 juni tegen de Omrop: ‘We zijn gisteren geïnformeerd dat dit nieuws vandaag naar buiten zou komen. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel.’

Aan die gebrekkige communicatie van de verantwoordelijke bestuurders ligt een schromelijk tekort aan maatschappelijk besef ten grondslag. Deze gang van zaken versterkt de reeds gaande versnipperde discussie over zorgvraagtukken. De hoofdoorzaak daarvan is de toegelaten marktwerking.
De Rijksoverheid publiceert op 20 april 2020 het rapport ’Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’, waarin staat:

Het is niet de vraag of de overheid en private partijen een rol spelen in het zorgstelsel, maar hoe de interactie tussen (semi)publieke en private spelers tot een doelmatig zorgstelsel leidt.

Het citaat is een directe weerspiegeling van het liberale kabinetsbeleid onder aanvoering van VVD-premier Mark Rutte. De sturing van en de sociale samenhang in de zorgvraagstukken vanuit Den Haag is los zand, waardoor een versnipperd en eveneens chaotische discussie het gevolg is.

De situatie wordt er voor de colleges en gemeenteraden van Súdwest-Fryslân en Heerenveen niet gemakkelijker op door de sterke wettelijke positie van ziekenhuizen en zorgverzekeraars. En daarbij komt nog dat de bestuurders van deze actoren geen behoefte hebben gehad aan een evenwichtige uitwisseling van gedachten. Dat kan ook niet of nauwelijks, omdat de aangekondigde sluiting van Antonius en Tjongerschans bijvoorbeeld stoelt op financiële aannames.

Terug naar de persconferentie waarin Poelman uitlegt dat Stavoren en Hindeloopen voor wat betreft acute zorg reeds in de gevarenzone verkeren. Ook wordt aan haar gevraagd: Hoe zijn de investeringen en verbouwing aan het Antonius ziekenhuis te rijmen met het plan om deze locatie te sluiten?‘ Die vraag dient aan Antonius gesteld te worden, zegt Poelman diplomatiek. Een sterke inhoudelijke bijdrage is weggelegd voor verslaggever Hayo Bootsma van Omrop Fryslân, die goed op de hoogte is van zorgzaken. Hierbij het verslag van de Omrop: https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1216450/sudwest-fryslan-ziet-kans-voor-alternatief-ziekenhuisplan-ze-kijken-eenzijdig-naar-joure

Alles overziend is er zeer veel gaande in het Friese zorglandschap. Hopelijk gaat de inzet van het college (zie artikel Omrop, WD) en de raad van Súdwest-Fryslân en straks die van een nieuw kabinet ertoe leiden dat Antonius behouden blijft. Dan is een onoverzichtelijk en versnipperd debat ook van de baan.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1211819/ziekenhuizen-sneek-en-heerenveen-op-termijn-dicht-joure-krijgt-een-nieuw-hospitaal

https://www.rijksfinancien.nl/bmh/bmh-2-naar-een-toekomstbestendig-zorgstelsel.pdf

Voor geïnteresseerden relevante informatie:

https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2023/07/Actieve-informatie-I-Gezondheidslandschap-SWF-1.pdf

En:

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2023/03/27/elke-regio-telt.