Categorieën
Bolsward Gezondheid Sneek Súdwest Welzijn Workum Zorg

PVDA-WETHOUDER POELMAN BENADRUKT INFORMEREN BURGERS OVER ANTONIUS SNEEK

Op dinsdagmiddag 4 juni wordt PvdA-wethouder Marianne Poelman geïnterviewd door radioverslaggever Eric Ennema van Omrop Fryslân. In dat gesprek benadrukt de wethouder het zoveel mogelijk informeren en betrekken van burgers over de gang van zaken van Antonius Sneek.

Mogelijke sluiting van dit ziekenhuis, en dat van Tjongerschans in Heerenveen, is nog lang niet zeker, omdat het de insteek van het nieuwe kabinet is om streekziekenhuizen te behouden.

De burgers van Súdwest en Heerenveen dienen zo goed mogelijk te worden geïnformeerd, aldus wethouder Poelman. Daarom vinden er binnenkort gespreksbijeenkomsten in Makkum en Sneek plaats. Ook komt er een digitaal platform waarop burgers vragen kunnen stellen.

In een eerder stadium geeft ze aan dat er ook wordt gesproken met actoren als GGD, medisch specialisten, huisartsen, verloskundigen, Patyna, Firda, ondernemers en toeleveranciers van het ziekenhuis.

Poelman vertelt verder dat het college van Súdwest echt niet alles bij het oude wil laten, maar het is geen goede zaak om Antonius en Tjongerschans te sluiten. Maar de wethouder sluit een fusie, dus een verdergaande samenvoeging van beide ziekenhuizen, op voorhand niet uit.

Wiebe Dooper

Eerder verscheen:

https://www.brekt.nl/pvda-wethouder-poelman-swf-is-tevreden-met-doel-behoud-streekziekenhuizen-nieuw-kabinet/

.