Categorieën
Democratie Overheid Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Verhalen Welzijn Zorg

SIEBREN DE RINGH: EEN SPREKER VAN FORMAAT EN ZOWEL GENERALIST ALS SPECIALIST

Op de lezing van organisatieadviseur Siebren de Ringh uit Gaast, gehouden op zondagmiddag 23 juni in de Stolp te Sneek, over doorgeschoten regelgeving in Nederland komt een groep van tien gemotiveerde belangstellenden af.

De Ringh, een ervaren spreker, deelt zijn verhaal over doorgeschoten regelgeving in op basis van een zestal punten en daarin concentreert hij zich op een verondersteld mensbeeld van de regelmakers. Niet minder relevant is zijn mededeling dat er in de cultuur van de regelreligie nauwelijks stil wordt gestaan bij de aannames van die overvloed aan regels.

Hanneke Goede actief op een zorgbijeenkomst van de SP. © Jolanda van Overhagen

SP-Statenlid Hanneke Goede brengt naar voren dat in de politieke besluitvorming en regelgeving het geld teveel een doel is. Zij acht het welzijn van burgers en de sociale samenhang veel relevanter. Aukje Poepjes benadrukt eveneens de noodzakelijke sociale factor, waarbinnen de eigen verantwoordelijkheid wel degelijk relevant blijft. Een aanwezige Sneker ondernemer merkt op dat in de vroegere lokale gemeenschap mensen elkaar onderling corrigeren en geen opgelegde regels nodig zijn. Jammer genoeg is dat teniet gedaan door de enorme individualisering in de Westers samenleving.

Het gevaar van de regelreligie is dat het een autonoom proces is, aldus De Ringh, en beweert de generalist en specialist dat er de laatste jaren 20.000 extra ambtenaren bij zijn gekomen.

Siebren de Ringh licht een item toe op donderdagavond 16 mei in de Mande te Nijland, tijdens een publiek gesprek met zijn kameraad Arjen Bakker. © BREKT.NL

De Ringh herhaalt voor en na de pauze dat er binnen de zorgsector veel geld gaat naar gestandaardiseerde administratieve processen en volgens de spreker heeft de regelreligie een negatieve invloed heeft op de werkmotivatie van medewerkers.

Ook schetst hij nog het type regelgeving dat hoort bij een rule-based society en een principle-based society. In de eerstgenoemde type samenleving gaat het erom dat regels ten doel hebben om een bepaald gedrag af te dwingen en bij de tweede dat maatschappelijke processen niet geheel worden voorzien van specifieke regelgeving.

Vanwege het prachtige weer komen bij de organisatie op het laatste moment nogal wat afzeggingen binnen. Het volgende optreden van De Ringh wordt daarom gehouden als het KNMI regenachtig weer voorspelt.

Wiebe Dooper