Categorieën
Commentaar Politiek

UITSTEL VAN RUTTE4 IS GEEN AFSTEL

Rutte4 is vandaag tot de conclusie gekomen dat het stikstofdossier op een ‘lager pitje’ komt te staan, zolang in de provincies over nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten wordt onderhandeld.

BBB wil in de provincies laten zien dat de stikstofaanpak anders kan dan het kabinet voorstelt. Met name het CDA heeft daar belang bij, omdat de partij bij diverse onderhandelingen is betrokken, zoals die in Fryslân en Zeeland.

D66 heeft ook baat bij een – soort van – adempauze rond de stikstofsores, omdat premier Rutte anders vandaag naar de Koning had kunnen gaan om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden.

Maar het uitstel van Rutte4 is geen afstel, hoewel de praatgrage Hoekstra dat graag zou wensen.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:

https://nos.nl/artikel/2469664-kabinet-bouwt-pauze-stikstofbeleid-in-om-cda-in-coalitie-te-houden